Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Kommunrevision

Revisorerna granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, all verksamhet och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala bolagen.

Årlig granskning

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma:

  • att kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
  • att kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Köpings kommuns årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande
  • att den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Kommunens revisorer

Göran Nilsson S
Per Carlesson S
Svante Uggla M
Lennart Engman V
Eva Leonardsson L
Hans Andersson C, sammankallande
Börje Lindström SD, vice sammankallande

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer

KPMG Örebro
Box 174
701 43 Örebro

Kontaktperson


Karin Helin Lindkvist

019-16 88 50070-245 60 30karin.helin-lindkvist@kpmg.se

Granskningsrapporter 2017

Registerkontroll inom barn- och utbildning, vård- och omsorg, social- och arbetsmarknad, kultur- och fritid samt Kolsva kommundel.pdf

Investeringsprocessen.pdf

Översiktlig granskning av Köpings kommun delårsrapport per den 2017-08-31.pdf

Översiktlig granskning av Västra Mälardalens Kommunalförbunds delårsrapport per 2017-08-31.pdf

Granskningsrapporter 2016

2016-06-07 Missiv och rapport Uppföljning IT-org.pdf

2016-05-10 Missiv och Rapport-förstudie-modersmål Köping.pdf

Granskning av delårsbokslut 2016.pdf

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 22 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal