Båtplatser

I Köpings kommun finns två småbåtshamnar där det finns möjlighet för dig att hyra båtplats, inre hamnen och Blästersund. I inre hamnen finns även ett antal båthus som hyrs ut av kommunen.

Hyra båtplats

Om du är intresserad av att hyra båtplats så fyll i ansökningsformuläret. Längre ner på sidan hittar du även mer information om avgifter och regler.

Regler för att hyra båtplats
  1. Båtplatskön är avsedd för båtägare som har behov av båtplats eller som behöver annan plats på grund av båtbyte.

  2. Önskar du ställa dig i båtplatskön fyller du i ansökningsformuläret Ansökan om båtplats

  3. Den som står i båtplatskön ska erlägga avgift som fastställs av Kultur- och fritidsnämnden. Debitering av kö- och båtplatser sker i januari månad eller i samband med anmälan. Om köavgift ej är erlagd på förfallodatum förverkas den erhållna köplatsen. OBS! Fakturan går vidare till inkassobolaget om den inte betalas i tid.

  4. Båtplatserna fördelas i den turordning sökande anmält sig till kön. Fördelningen grundas på de uppgifter om båtstorlek och önskemål om plats som uppgetts i ansökan. Erbjudande om båtplats skickas via e-post.

  5. Kö/båtplatsinnehavare ansvarar själv för att aktuell adress, teknisk data och dylikt finns registrerad hos Kultur och Fritid. För den som ej registrerat aktuella uppgifter och därigenom ej erhållit och betalat faktura på kö/båtplatsavgift enligt punkt tre ovan, förverkas plats i kön respektive båtplatsavtalet.

  6. När signerat avtal skickas till Kultur och Fritid ska bild på båt och, i det fall det förekommer, försäkringsnummer bifogas.

  7. Uppsägning av båtplats ska ske skriftligen minst tre månader före avtalstidens utgång eller senast 30 september. I annat fall förlängs avtalet automatiskt 12 månader.
    Uppsägning ska skickas till kulturfritidsnamnden@koping.se alt. att befintliga avtalets baksida om uppsägning fylls i och skickas till Kultur och Fritid, 731 85 Köping.

  8. Andrahandsuthyrning, utlåning eller överlåtelse av båtplats är ej tillåtet.
Avgifter för att hyra båtplats

Följande taxor och avgifter gäller för båtplatser i Köpings kommun.

Objekt

Avgift

Båtplats inre hamnen

717 kr/kajmeter/säsong

Båtplats inre hamnen under tak

2 315 kr/år

Båthus

3 418 kr/år

Båtplats Blästersundsbryggan (Malmön)

706 kr/säsong

Köplats

315 kr/år


Gästhamn

Från Köpings gästhamn är det fem minuters promenadväg till centrum. Här finns fyra gästplatser, färskvatten, eluttag och serviceenhet med dusch, toalett, tvättmaskin och miljöstation. Det finns även café och restaurang i hamnområdet.
Läge: 5930 N 1601 E
Sjökort 113,3
Serviceavgift: 150 kr.
Hamnvärd: Under 2024 pågår ett byte av hamnvärd. Informationen uppdateras så snart det är möjligt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.