Hjälpmedel och intyg

Om du har behov av hjälpmedel som behöver provas ut i hemmet, eller intyg för bostadsanpassning, kan du kontakta rehabiliteringsenheten. Hit är du även välkommen med frågor.

Rehabiliteringsenheten

VÅRD & OMSORG

TELEFON

Telefontid
måndag till fredag 8.00-9.00

Rehabiliteringsenheten

På rehabiliteringsenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och en syn- och hörselinstruktör. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer, och samarbetar med Region Västmanland.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut bedömer din aktivitetsförmåga i förhållande till miljön du befinner dig i. Åtgärder kan vara träning, förskrivning av hjälpmedel och intyg till bostadsanpassning utifrån just dina behov.

Fysioterapeut – sjukgymnast

En fysioterapeut bedömer din funktionsförmåga och utför rehabiliterande insatser utifrån just dina behov. Åtgärder kan vara träning, behandling och förskrivning av hjälpmedel.

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig som är synskadad eller hörselskadad att bland annat träna in hanteringen av de hjälpmedel du fått.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: