Projekt Nära Mat

Projektets övergripande syfte är att öka länets produktion av småskaligt och hantverksmässigt producerade livsmedel bestående av lokalt producerade råvaror, som förädlas lokalt och som säljs på den lokala marknaden. Med lokalt avses Västmanlands län.

Målet var att möjliggöra mer närproducerad mat

Mer specifikt har arbetet avgränsats som ett pilotprojekt med fokus på primärproducenter, förädlare och köpare i Köping, Arboga, Kungör och Surahammars kommuner.

I projektet har vi valt att fokusera på två huvudspår, att öka försäljningen till konsument och att möjliggöra mer närproducerad mat i de offentliga köken.

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk

För att utveckla en konkurrenskraftig livsmedelskedja som främjar produktion, förädling, distribution och försäljning måste alla led i kedjan fungera och synkronisera med varandra. Insatser endast i en del av kedjan riskerar att inte nå avsedd effekt. Projektet kommer att arbeta i tre efter varandra följande processer:

  1. Fler produkter (Primärproduktion och förädling)
  2. Effektivare transporter (Logistik, lager, distribution)
  3. Mer försäljning (Marknadsföring och försäljning till a) konsument resp b) offentlig sektor).

Projektet har möjliggjorts med stöd av Jordbruksverket, Smaka på Västmanland, Sparbanken Västra Mälardalen.

Projektet avslutades 2023-12-31.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kari Anttila

FASTIGHETSANSVARIG