Årskurs 5

Vi som jobbar i årskurs 5 är:


Mentorer:

5A: Malin Öberg

5B: Linda Lindblom


Ämneslärare:

Matematik: Danuta Tarachowicz

Musik: Jacob Alcazar

Idrott: Örjan Gustavsson

Trä- och metallslöjd: Carl Johan Helmin

Textilslöjd: Camila Estrada Nilsson

 

Specialpedagog: Susanne Westman

Speciallärare: Caroline Hansson

Resurs: Helena Magnusson


Årskurs 5 håller till i huvudbyggnaden, H3 och H4.

Sexorna jobbar med bild

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Malin Öberg

LÄRARE, MENTOR 5A

Linda Lindblom

LÄRARE, MENTOR 5B