PL 288 Del av Nibble industriområde

Köping

För tolkning av plan inför bygglov kontakta alltid bygglovenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plankarta

På plankartan står de bestämmelser som gäller för området, till exempel hur höga husen får vara och vilken typ av byggnader som får byggas. Plankartan är ett juridiskt styrande dokument. Observera att delar av planen kan ha ändrats eller upphävts i andra planer. Jämför plankartan med översiktskartan som visar var planen gäller.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen förklarar syftet med detaljplanen och innehållet. Den redovisar planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping