Årskurs 1

I årskurs 1 går 60 härliga barn. De som ansvarar för de olika klasserna under skoldagen är:

 • 1A Carina Lindholm
 • 1B Anneli Silfver
 • 1C Kicki Bostedt

i dessa klasser arbetar också Helen Neva-Jouni. På musiken träffar de Viktor Morin. På idrotten är Peter Holmqvist ansvarig pedagog.

Skoltid

Skoldagen följer respektive klasschema.

Shema

Månadsbrev


Fritidshem

Varje elev är kopplat till sin fritidsavdelning som de gick på under förskoleklassåret:

 • På Ekorren arbetar Malin Larsson och Marianne Ait-Salah
  073-662 94 30
 • På Bullerbyn arbetar Eva Enqvist/Olsson och Peter Lööw
  073-662 94 32
 • På Solrosen arbetar Patrik Viborg och Nina Zethelius
  073-662 94 32

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Carina Lindholm

KLASSLÄRARE 1A

Anneli Silfver

KLASSLÄRARE 1B

Kicki Bostedt

KLASSLÄRARE 1C

Helén Neva-Juoni

LÄRARE 1ABC