Årskurs 1

I årskurs 1 går 63 härliga barn. De som ansvarar för de olika klasserna under skoldagen är:

 • 1A Janina Pettersson
 • 1B Kristin Diaz
 • 1C Linda Elste/Peter Holmqvist

På idrotten är Lasse Haglund ansvarig. Han nås på telefonnummer 073 699 63 52. Lämna helst meddelande då han ej svarar under lektionstid och kan därför vara svår att få tag på.

Skoltid

Skoldagen följer respektive klasschema.

Schema

Månadsbrev


Fritidshem

Alla elever som är inskrivna på fritids har samma fritidsavdelning som de hade i förskoleklass.

 • På Ekorren arbetar Anders Larsson och Sara Sähl
  073-662 94 30
 • På Bullerbyn arbetar Eva Enqvist/Olsson och Peter Lööw
  073-662 94 32
 • På Solrosen arbetar Nina Zethelius och Murad Oudeh
  073-662 94 32

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Janina Pettersson

KLASSLÄRARE 1A

Kristin Diaz

KLASSLÄRARE 1B

Linda Elste

KLASSLÄRARE 1C

Peter Holmqvist

KLASSLÄRARE 1C