Markanvisning

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att utveckla byggprojekt, som till exempelvis bostäder, på kommunens mark. Här kan du se pågående och kommande markanvisningar samt anmäla intresse för framtida markanvisningar.

Pågående markanvisningar

Projekt

Sista dag för anmälan

Kramsta, Köping

Verksamhetsmark, Köping vid E18

1 oktober 2024

Västra sömsta, Köping
Tre fastigheter med möjlighet att bygga radhus, parhus och friliggande småhus i populära Västra Sömsta.

2 september 2024

Kommande markanvisningar

Projekt

Tallbacksvägen, Sorby Munktorp

Bostäder

Köpings-Ullvi, Köping

Besöksanläggning för idrottsändamål

Ullvi ängar, Köping

Bostäder, handel, verksamheter

Vad är en markanvisning?

I lagen definieras en markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Hur går processen till?

När kommunen beslutat att genomföra en markanvisning kan detta göras på tre olika sätt:

  • Direktanvisning, via ”Byggherremöte”.
  • Intresseanmälan
  • Markanvisningstävling

I kommunens antagna riktlinjer för markanvisningar kan du läsa mer om vad som skiljer dom åt samt en mer detaljerad beskrivning om processen.

Riktlinjer för markanvisningar

När kommunen beslutat vilken byggherre som tilldelats markanvisningen upprättas ett markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet reglerar villkor och förutsättningar mellan kommunen och byggherren. I dokumentet nedan finns riktlinjer för markanvisning i Köpings kommun att läsa i sin helhet.

Markanvisningar har flera positiva effekter, exempelvis ger det möjlighet att få in fler byggherrar som bidrar med mångfaldig kompetens och nya spännande idéer som främjar kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Tveka därför inte med att lämna in ditt bidrag!

Anmäl intresse för framtida markanvisningar

Här kan du som exploatör prenumerera på kommande markanvisningar. Följ länken nedan och fyll i dina uppgifter så får du information när vi påbörjar en ny markanvisning.

Anmäl ditt intresse här

Du som byggherre kan presentera din idé direkt till oss

Vi tillämpar direktanvisningar. Det betyder att du som byggherre kan boka ett möte för att pitcha din idé för utveckling av kommunens mark. Om kommunen bedömer att förslaget är unikt och nyskapande tilldelas du en direktanvisning. Under en begränsad tid har du som byggherre då möjligheten att ta förslaget till verklighet innan marken överlåts.

Det går också bra att boka ett byggherremöte för att presentera ditt bolag och träffa oss på kommunen som jobbar med exploatering och utveckling eller bara för att ställa frågor om processen med marktilldelning eller detaljplanering med mera.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping