Köping planterar för planeten

Bild på ängsblommor

Vi vill bidra till större biologisk mångfald i vårt närsamhälle - därför startade vi "Köping planterar för planeten" 2021. Nu planerar vi inför årets aktiviteter inom projektet.

Köping planterar för planeten - 3.0

Syftet med ”Köping planterar för planeten” är att gynna biologisk mångfald och pollinerare. I samband med Earth Hour i mars kommer vi erbjuda dig som bor i Köpings kommun fröer som gynnar fjärilar. I maj bjuder vi in till en plantbytardag i Norsa hagar och i höst kommer vi att visa upp några av de ängar som skapats i kommunen under de senaste åren.

Plantera för fjärilar - Earth Hour 25 mars 2023

Under Earth Hour den 25 mars sätts fokus på hur vi kan ta hand om vår planet – och en sak du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden och de pollinerande insekterna är att plantera blommor. Så för att gynna biologisk mångfald och pollinerare i vår kommun, delar vi i samband med Earth Hour ut ängsfrö så att du som bor i Köping kan odla din egen blomsteräng.

Vi har 100 fröpåsar som innehåller fröer till 3 m² blomsteräng för torra, soliga platser som vi delar ut till de som först anmäler sig via formuläret nedan. Fröpåsarna skickas i slutet av mars. Att fröerna passar för torra soliga platser innebär att när plantorna väl etablerat sig behöver du inte tänka på vattning så länge de står i sådana lägen att de kan få en skvätt regn från ovan då och då.

Vilka fröer finns i påsen?

Årets fröblandning innehåller fröer till blommor som särskilt gynnar fjärilar. Fröblandningen innehåller såväl ettåriga örter som fleråriga örter och gräs. De flesta kommer att blomma redan första året, men vilka arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröna sås på. I påsen finns bland annat: backnejlika, gökblomster, rödklint, blåklint, prästkrage, råg- och kornvallmo, åkerklätt, rödkämpar, och väddklint vilket kommer att ge en lång blomning och gynna olika fjärilar. Först ut är försommarens gökblomster och styvmorsviol medan klint och fibblor kommer att blomma från högsommaren till långt fram på hösten. Till skillnad från bin och humlor ser fjärilar ett större färgspektrum och attraheras av blommor i olika färger. Generellt föredrar dagfjärilar gula, orangea, röda, lila och blå blommor, medan nattfjärilar föredrar vita eller ljusa blommor som syns bra i sommarnatten.

Såhär gör du

Fröblandningen räcker till 3 m² men kan sättas tätare viket gör att täckningsgraden då blir bättre och påverkan av ogräs mindre. För bästa resultat bör jorden vara bar på den yta som ska besås. Om en gräsmatta ska omvandlas till blomsteräng bör den befintliga grässvålen tas bort och ersättas med mager jord eller sand. Sådd sker helst på våren under mars-april eller hösten augusti-september. Fröna behöver inte täckas men det är bra att trycka fast dem i jorden med ett redskap eller att trampa fast dem. Vattna gärna vid torka innan plantorna etablerat sig ordentligt.

Fröpåsarna är bokade

Nu är fröpåsarna på väg till de första 100 som anmälde sig.

Vackra och viktiga blommor

Blommor är vackra att titta på - men de är viktiga också! De skapar ivsmiljöer för insekter och bidrar till djurens överlevnad. Blommor bidrar till insekters livsmiljö genom att producera nektar, en söt vätska som många insekter gillar. När insekten besöker blomman hjälper den till med att pollinera blomman genom att röra sig i blomman. När insekten rör sig i blomman överförs pollen från växtens ståndare till pistillen så att det kan bildas frukter och fröer. Insekterna äts sedan av bland annat fåglar, grodor och ödlor.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Antalet insekter har mer än halverats de senaste 30 åren och en tredjedel av världens insekter är direkt hotade av att deras livsmiljöer förändrats genom klimatförändringar, ändrad markanvändning och genom användning av kemikalier. En mångfald av olika insekter gör att naturen blir mindre sårbar för förändringar.

Plantbytardag 27 maj 2023 i Norsa hagar

Köpings kommun bjuder in dig till en plantbytardag där du kan träffa andra odlingsintresserade och byta till dig växter alternativt köpa växter av andra.

Köpings kommun kommer erbjuda fröer och plantor som blivit över från våra planteringar i Norsa hagar. Då vi i Norsa hagar är inriktade på kulturarvsväxter, så är det främst fröer och plantor till dessa vi kommer kunna dela med oss av.

Varför inte odla lite extra växter för att byta med andra på plantbytardagen du med? Boka in aktiviteten i din kalender redan nu.

Plats: Norra torpet i Norsa hagar
När: Lördag den 27 maj
Tid: Klockan 10-13

Dela med dig i sociala medier!

Vi vill gärna se hur du förbereder dig för plantbytardagen, hur det går för dina fröer och plantor, och vilka insekter och djur som besöker din odling. Lägg gärna upp bilder på dina blommor i sociala medier och använd #KöpingPlanterarFörPlaneten

Har du frågor? Kontakta oss gärna!


Maria Lundin, ekolog
maria.lundin@koping.se
0221-25317

Johanna Dahlroth, miljöutredare
johanna.dahlroth@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare