Förstelärare

Sedan år 2013 är det möjligt för lärare att bli förstelärare. I och med detta kan lärare göra karriär inom sitt yrke utan att behöva byta klassrummet mot ett kontor. 

 • För att bli förstelärare ska läraren bedömas vara särskilt yrkesskicklig. På Nyckelbergsskolan finns fem förstelärare. En förstelärare ska fortsatt ha den egna undervisningen som sitt huvuduppdrag men också exempelvis kunna:
  • vara mentor för nyexaminerade lärare
  • vid behov vara behjälplig med material eller andra frågor
  • vara aktiv i pedagogiska samtal
  • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
  • vara samordnare för skolans VFU-handledare vid mottagandet av lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen
  • ta del av den pedagogiska forskningen och förmedla den vidare till kollegor vid våra pedagogiska diskussioner.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: