Styrande dokument

En skolas verksamhet styrs av olika lagar, regler, förordningar, läroplaner och kursplaner. Utöver detta finns också skolans egna handlingsplaner och regler.

Likabehandlingsplan

Varje skola ska ha en plan för hur skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.  Planen regleras i två regelverk, Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på S.t Olovsskolan Pdf, 494 kB.

Trivselregler Pdf, 133 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: