Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter all personal Kolsva skolområde

Rektorer

Johan Hallberg
0221-256 95johan.hallberg@koping.se

Gun-Marie Persson
0221-256 99   gun-marie.persson@koping.se

Skoladministratörer

Åsa Eriksson 0221-256 85asa.eriksson@koping.se

Tuija Koivunen0221-256 86 tuija.koivunen@koping.se 

Skolsköterska

Maria Hemström0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Skolkurator

Niclas Grelsson 0221-258 36niclas.grelsson@koping.se

Studie- och yrkesvägledare

Henrik Zarins0221-256 82henrik.zarins@koping.se


Lärare och övrig personal


Ahlgren, Malin, fritidsledare, Ungdomsgården
0221-258 00
e-post: malin.ahlgren@koping.se

Al Hamad, Mohammad, kontaktlärare 9A
0221-258 43e-post: mohammad.al-hamad@koping.se

Andersson, Andreas, elevassistent
e-post: andreas.andersson@koping.se 

Andersson, Helena, kontaktlärare åk 3 Tornugglan
Telefon: 0221-258 28
e-post: helena.m.andersson@koping.se

Andersson, Malin, Jordugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-258 37
e-post: malin.andersson@koping.se

Arvidsson, Eva-Lena, specialpedagog
Telefon: 0221-258 45
e-post: eva-lena.arvidsson@koping.se 

Arvidsson, Tommy, lärare högstadiet
Telefon: 0221-258 41
e-post: tommy.arvidsson@koping.se 

Berg, Ida, lärare mellanstadiet
Telefon: 0221-258 40
e-post: ida-lena.berg@koping.se

Berglind-Johansson, Karin, fritidshemmet Oden
Telefon: 0221-259 50
e-post: karin.berglind-johansson@koping.se 

Bjerring Eriksson, Birgitte, skolbibliotekarie
Telefon: 0221-258 35
e-post: birgitte.bjerring-eriksson@koping.se  

Borgenvik, Lisbeth, Tornugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-256 89
e-post: lisbeth.borgenvik@koping.se 

Breznik, Nina,  kontaktlärare 7C
Telefon: 0221-258 48
e-post: nina.breznik@koping.se

Brock, Karin, kontaktlärare åk 3 Pärlugglan
Telefon: 0221-258 28
e-post: karin.brock@koping.se 

Broman, Karin, kontaktlärare 9A 
Telefon: 0221-258 43
e-post: karin.broman@koping.se 

Edberg, Isabell, elevassistent
e-post: isabell.edberg@koping.se

Edberg, Ylwa, speciallärare lågstadiet
Tel: 0221-256 87
e-post: ylwa.edberg@koping.se 

Edström, Emelie, Lärare åk 1-2 Odensvi skola
Telefon: 0221-250 50 
e-post: emelie.edstrom@koping.se

Eklund, Maria, kontaktlärare F Pärlugglan
Telefon: 0221-256 84
e-post: anna.maria.eklund@koping.se

Ekman, Carina, fritidshemmet Pärlugglan
Telefon: 0221-258 38
e-post: carina.ekman@koping.se 

Eriksson, Åsa, skoladministratör
Telefon: 0221-256 85
e-post: asa.eriksson@koping.se 

Fager, Lars, fritidsledare Ungdomsgården
Tel: 0221-258 00
e-post: lars.fager@koping.se

Frisk-Solem, Jennie, kontaktlärare 6B
Telefon: 0221-258 40 e-post: jennie.frisk-solem@koping.se 

Gerdin-Landrum, Deodra, förskollärare Jordugglan
Telefon: 0221-258 37 e-post: deodra.gerdinlandrum@koping.se

Goth, Ulrika, Lärare förskoleklass Odensvi skola
Telefon: 0221-250 50  e-post: ulrika.goth@koping.se 

Granquist, Helena, kontaktlärare 8C
Telefon: 0221-258 41
e-post: helena.granquist@koping.se

Gustafsson, Ann-Louise, Pärlugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-256 84
e-post: ann-louise.gustafsson@koping.se 

Gustavsson, Samuel, kontaktlärare 5A
Telefon: 0221-258 39
e-post: samuel.gustavsson@koping.se

Gyllström-Ackesten, Sofia, lärare mellanstadiet
Telefon: 0221-258 40
e-post: sofia.gyllstrom-ackesten@koping.se 

Göransson, Josefine, kontaktlärare 8C
Telefon: 0221-258 41
e-post: josefine.goransson@koping.se

Göthe, Torbjörn, Jordugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-258 37
e-post: torbjorn.gothe@koping.se 

Hallberg, Johan, rektor
Telefon: 0221-256 95
e-post: johan.hallberg@koping.se

Hemström, Maria, skolsköterska
Telefon: 0221-256 83
e-post: maria.hemstrom@koping.se 

Holmström, Annika, Kontaktlärare 4C
Telefon: 0221-258 40
e-post: annika.holmstrom@koping.se 

Iwarsson-Czitrom, Mirjam, kontaktlärare 9C
Telefon: 0221-258 68
e-post: mirjam.iwarsson-czitrom@koping.se

Jansson, Ann-Cathrin, föreståndare Ungdomsgården
Telefon: 0221-258 00, 073-699 60 26
e-post: ann-cathrin.jansson@koping.se

Jansson, Gunnel, fritidshemmet Oden
Telefon: 0221-259 50
e-post: gunnel.jansson@koping.se 

Johansen, Annika, kontaktlärare 6A
Telefon: 0221-258 40
e-post: annika.johansen@koping.se 

Kaipio, Eerikki, kontaktlärare 7A
Telefon: 0221-258 48
e-post: eerikki.kaipio@koping.se 

Karlsson, Agneta, elevassistent
Telefon: 0221-258 39
e-post: agnetha.karlsson@koping.se 

Carlsson, Astrid, kontaktlärare 7B
Telefon: 0221-258 48
e-post: astrid.carlsson@koping.se 

Koivunen, Tuija, skoladministratör, receptionen
Telefon: 0221-256 86
e-post: tuija.koivunen@koping.se 

Kärdevik, Linnea, fysioterapeut
e-post: linnea.kardevik@koping.se

Lageson, Agnetha, förskollärare Pärlugglan
Telefon: 0221-256 84
e-post: agnetha.lageson@koping.se

Lahti, Jenny, kontaktlärare förskoleklass Jordugglan
Telefon: 0221-258 37
e-post: jenny.lahti@koping.se 

Lantz, Linda, lärare åk 5-6 Odensvi skola
Telefon: 0221-250 50
e-post: linda.lantz@koping.se

Larsson, Mikael, elevassistent
Telefon: 0221-258 49
e-post: mikael.larsson@koping.se

Larsson, Ronny, kontaktlärare 9C
Telefon: 0221-258 43
e-post: ronny.larsson@koping.se 

Lille, Reija, kontaktlärare åk 2 Pärlugglan
Telefon: 0221-256 84
e-post: reija.lille@koping.se 

Lindholm, Axel, lärare högstadiet
Telefon: 0221-258 43
e-post: axel.lindholm@koping.se

Ljunggren, Boel, specialpedagog
Telefon: 0221-258 70
e-post: boel.ljunggren@koping.se 

Lundell Jansson, Jeanette, kontaktlärare 6C
Telefon: 0221-258 40
e-post: jeanette.jansson2@koping.se 

Lönnqvist, Tobias, kontaktlärare 2 Jordugglan
Telefon: 0221-258 37
e-post: tobias.lonnqvist@koping.se

Lövgren, Carina, kontaktlärare 8B
Telefon: 0221-258 68
e-post: carina.lovgren@koping.se 

Malinaric, Fulvio, fritidshemsföreståndare
Telefon: 0221-256 97, 0221-256 84
e-post: fulvio.malinaric@koping.se 

Mattsson-Andersson, Maria, lärare åk 3-4 Odensvi skola
Telefon: 0221-250 50
e-post: maria.mattsson-andersson@koping.se

Mårten, Susanne, kontaktlärare 9B
Telefon: 0221-258 43
e-post: susanne.marten@koping.se

Neljestam, Jessica, kontaktlärare 8B
Telefon: 0221-258 41
e-post: jessica.neljestam@koping.se

Nilsson, Katarina, Tornugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-256 89
e-post: katarina.nilsson@koping.se 

Norin, Per lärare i liten undervisningsgrupp 6-9
Telefon: 0221-258 49
e-post: per.norin@koping.se 

Nyström, Sandra, kontaktlärare 1 Jordugglan
Telefon: 0221-258 37
e-post: sandra.nystrom@koping.se 

Olofsson, Sofie, förskollärare Tornugglan
Telefon: 0221-256 89
e-post: sofie.olofsson@koping.se

Olsson, Martin, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89Telefon: 0221-256 89
e-post: martin.olsson@koping.se

Persson, Gun-Marie, rektor
Telefon: 0221-256 99
e-post: gun-marie.persson@koping.se 

Persson, Ida, kontaktlärare 1 Pärlugglan
Telefon: 0221-256 84
e-post: ida.persson@koping.se

Porthén, Ulrika, elevassistent
Telefon: 0221-258 47
e-post: ulrika.porthen@koping.se 

Rainoni, Francesca, föreståndare särsk.undervisninsgrupp
Tel: 0221-258 49, 073-662 03 16
e-post: francesca.rainoni@koping.se

Regin Ljunggren, Susanne, kontaktlärare åk 3 Jordugglan
Telefon: 0221-258 28
e-post: susanne.regin-ljunggren@koping.se 

Reuterhäll, Johanna, lärare högstadiet   tjl
Telefon: 0221-258 48
e-post: johanna.reuterhall@koping.se 

Roos Johansson, Sara, kontaktlärare 1 Tornugglan
Telefon: 0221-256 89
e-post: sara.roos-johansson@koping.se  

Rudin, Maya, lärare högstadiet
Telefon: 0221-258 48
e-post: maya.rudin@koping.se

Ryd, Maria, kontaktlärare 4A
Telefon: 0221-258 40
e-post: maria.ryd@koping.se 

Sandbom, Anders, kontaktlärare 7B
Telefon: 0221-258 48
e-post: anders.sandbom@koping.se

Sandin, Alex, elevassistent
e-post: alex.sandin@koping.se

Sjöman, Christofer, kontaktlärare 4B
Telefon: 0221-258 40
e-post: christofer.sjoman@koping.se 

Skoglund Berg, Lise-Lotte, Pärlugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-256 84
e-post: liselotte.skoglund-berg@koping.se 

Slagbrand, André, fritidshemmet Oden 0221-259 50,
e-post: andre.slagbrand@koping.se

Stenquist, Elinor, kontaktlärare åk 2 Tornugglan
Telefon: 0221-256 89
e-post: elinor.stenquist@koping.se 

Sundius, August, elevassistent
e-post: august.sundius@koping.se

Sundius, Gabrielle, kontaktlärare förskoleklass Tornugglan
Telefon: 0221-256 89
e-post: gabrielle.sundius@koping.se 

Svensson, Petra, elevassistent
e-post: petra.svenssson@koping.se 

Sverin, Eva, speciallärare mellanstadiet
Telefon: 0221-258 46
e-post: eva.sverin@koping.se 

Sverin, Martina, kontaktlärare 5B
Telefon: 0221-258 39
e-post: martina.sverin@koping.se 

Tjernberg, Martin, vaktmästare
Telefon: 070-686 65 07
e-post: martin.tjernberg@koping.se

Thunborg, Karin, resurspedagog mellanstadiet
Telefon: 0221-258 47
e-post: karin.thunborg@koping.se

Trybom, Marie, lärare högstadiet
Telefon: 0221-258 48
e-post: marie.trybom@koping.se 

Vanberg, Anna, fritidsledare
Telefon: 0221-258 00
e-post: anna.vanberg@koping.se

Vanberg, John, kontaktlärare 8A
Telefon: 0221-258 41
e-post: john.vanberg@koping.se 

Weise, Miriam, kontaktlärare 8A
Telefon: 0221-258 41
e-post: miriam.weise@koping.se

Wennerström, Susanne, kontaktlärare 7A
Telefon: 0221-258 48
e-post: susanne.wennerstrom@koping.se

Vestlund, Katja, Jordugglans fritidshemsavdelning
Telefon: 0221-258 37
e-post: katja.lindkvist@koping.se  

Wieveg-Gustafsson, Anette, kontaktlärare 5C
Telefon: 0221-258 39
e-post: anette.wieveg-gustafsson@koping.se

Wievegg, Cecilia, kontaktlärare 9B
Telefon: 0221-258 43
e-post: cecilia.wievegg@koping.se 

Vikergård, Joanna, specialpedagog
Telefon: 0221-258 47
e-post: joanna.vikergard@koping.se

Monika Wång, textilslöjdslärare mellanstadiet
Telefon: 0221-258 40
e-post: monika.wang@koping.se

Zarins, Henrik, Studie- och yrkesvägledare/intendent
Telefon: 0221-256 82
e-post: henrik.zarins@koping.se 


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 28 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal