Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter all personal Kolsva skolområde

Rektorer

Johan Hallberg
0221-256 95johan.hallberg@koping.se

Gun-Marie Persson
0221-256 99   gun-marie.persson@koping.se

Skoladministratörer

Åsa Eriksson 0221-256 85asa.eriksson@koping.se

Tuija Koivunen0221-256 86 tuija.koivunen@koping.se 

Skolsköterska

Maria Hemström0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Skolkurator

Niclas Grelsson 0221-258 36niclas.grelsson@koping.se

Studie- och yrkesvägledare

Henrik Zarins0221-256 82henrik.zarins@koping.se


Lärare och övrig personal


Ahlgren, Malin, Pärlugglans fritidshemsavdelning/Ungdomsgården0221-258 38malin.ahlgren@koping.se 

Al Hamad, Mohammad, kontaktlärare 8A
0221-258 43mohammad.al-hamad@koping.se

Andersson, Andreas, elevassistent
andreas.andersson@koping.se  

Andersson, Anna, kontaktlärare 9C
0221-258 48  anna.andersson@koping.se
Andersson, Helena, kontaktlärare åk F Tornugglan0221-256 89helena.m.andersson@koping.se 

Andersson, Malin, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37malin.andersson@koping.se  

Arar, Mirna, lärare språkverkstan
073-699 50 45 mirna.arar@koping.se

Arvidsson, Eva-Lena, specialpedagog 0221-258 45eva-lena.arvidsson@koping.se 

Bedros, Alin, lärare språkverkstan
073-699 50 45

Berg, Ida, lärare mellanstadiet
0221-258 40ida-lena.berg@koping.se

Berglind-Johansson, Karin, fritidshemmet Oden
0221-259 50 karin.berglind-johansson@koping.se

Bjerring Eriksson, Birgitte,
birgitte.bjerring-eriksson@koping.se

Borgenvik, Lisbeth, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37 lisbeth.borgenvik@koping.se

Brock, Karin, kontaktlärare åk 1Pärlugglan
0221-256 84karin.brock@koping.se

Broman, Karin, kontaktlärare 8A 
0221-258 43karin.broman@koping.se

Edberg, Ylwa, speciallärare lågstadiet
0221-256 87ylwa.edberg@koping.se

Eklund, Maria, kontaktlärare F Pärlugglan
0221-256 84maria.eklund@koping.se

Ekman, Carina, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38carina.ekman@koping.se  

Engvall, Agnes, kontaktlärare 4C
0221-258 39  agnes.engvall@koping.se

Eriksson, Åsa, skoladministratör
0221-256 85  asa.eriksson@koping.se

Fager, Lars, fritidsledare Ungdomsgården
0221-258 00lars.fager@koping.se
Frisk-Solem, Jennie, kontaktlärare 5B
0221-258 40 jennie.frisk-solem@koping.se

Gerdin-Landrum, Deodra, förskollärare Jordugglan
0221-258 37 deodra.gerdinlandrum@koping.se
Goth, Ulrika, Lärare förskoleklass Odensvi skola
0221-250 50  ulrika.goth@koping.se  

Grelsson, Niclas, kurator
0221-258 36 niclas.grelsson@koping.se

Gustafsson, Ann-Louise, Pärlugglans fritidshemsavdelning
0221-256 84ann-louise.gustafsson@koping.se

Gustavsson, Samuel, kontaktlärare 7A
0221-258 41 samuel.gustavsson@koping.se 

Gyllström-Ackesten, Sofia, lärare mellanstadiet
0221-258 40 sofia.gyllstrom-ackesten@koping.se

Göransson, Josefine, kontaktlärare 7C0221-258 41josefine.goransson@koping.se

Göthe, Torbjörn, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37torbjorn.gothe@koping.se   

Hahre, Sandra, kontaktlärare 3 Jordugglan
0221-258 37 sandra.hahre@koping.se 

Hallberg, Johan, rektor
0221-256 95johan.hallberg@koping.se  

Hammarström, Ida, kontaktlärare 8B
0221-258 43 ida.hammarstrom@koping.se

Hellström, Leila, skolbibliotekarie
0221-258 35   leila.hellstrom@koping.se

Hemström, Maria, skolsköterska0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Holmström, Annika, Kontaktlärare 6C0221-258 40  annika.holmstrom@koping.se 
Iwarsson-Czitrom, Mirjam, kontaktlärare 8C
0221-258 68mirjam.iwarsson-czitrom@koping.se

Jansson, Gunnel, fritidshemmet Oden
0221-259 50gunnel.jansson@koping.se 

Jigelius, Camilla, kontaktlärare förskoleklass Jordugglan
0221-258 28 camilla.jigelius@koping.se  

Jansson, Anders, kontaktlärare 9C
0221-258 48  

anders.jansson@koping.se

Johansen, Annika, kontaktlärare 5A
0221-258 40annika.johansen@koping.se

Kaipio, Eerikki, kontaktlärare 9A
0221-258 48eerikki.kaipio@koping.se

Karlsson, Agneta, elevassistent
0221-258 39agnetha.karlsson@koping.se

Carlsson, Astrid, kontaktlärare 9B
0221-258 48astrid.carlsson@koping.se

Koivunen, Tuija, skoladministratör, receptionen
0221-256 86tuija.koivunen@koping.se

Kärdevik, Linnea, fysioterapeut 076-516 49 02linnea.kardevik@koping.se

Lageson, Agnetha, föreståndare fritidshemmet
0221-256 97 Agnetha.lageson@koping.se

Lahti, Jenny, kontaktlärare åk 1 Jordugglan
0221-258 37jenny.lahti@koping.se

Larsson, Mikael, elevassistent
0221-258 49mikael.larsson@koping.se

Larsson, Ronny, kontaktlärare 8C
0221-258 43ronny.larsson@koping.se  
Larsson, Tony, kontaktlärare 7A
0221-258 41    tony.larsson@koping.se

Lille, Reija, kontaktlärare Förskoleklass Pärlugglan
0221-258 28reija.lille@koping.se  

Ljunggren, Boel, specialpedagog
0221-258 70boel.ljunggren@koping.se  

Lundell Jansson, Jeanette, kontaktlärare 5C0221-258 40  jeanette.jansson2@koping.se

Lövgren, Carina, textilslöjdlärare
0221-258 68carina.lovgren@koping.se

Mattsson-Andersson, Maria, lärare åk 3-4 Odensvi skola
0221-250 50  maria.mattsson-andersson@koping.se

Mårten, Susanne, kontaktlärare 8B
0221-258 43  susanne.marten@koping.se
Neljestam, Jessica, kontaktlärare 7A
0221-258 41jessica.neljestam@koping.se

Nilsson, Katarina, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89 katarina.nilsson@koping.se

Norin, Per, lärare i liten undervisningsgrupp 6-9
0221-258 49 per.norin@koping.se

Olofsson, Sofie, förskollärare Tornugglan
0221-256 89 sofie.olofsson@koping.se

Olsson, Martin, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89martin.olsson@koping.se   


Onell, Kent
, lärare Odensvi skola åk F-2

0221-250 50    kent.onell@koping.se

Persson, Gun-Marie, rektor
0221-256 99gun-marie.persson@koping.se

Persson, Ida, kontaktlärare 2 Pärlugglan
0221-256 84ida.persson@koping.se

Porthén, Ulrika, elevassistent
0221-258 47ulrika.porthen@koping.se

Rainoni, Francesca, föreståndare särsk.undervisninsgrupp
0221-258 49073-662 03 16francesca.rainoni@koping.se   

Ramström, Tova, lärare lågstadiet 0221-256 84  tova.ramstrom@koping.se


Regin Ljunggren, Susanne, kontaktlärare åk 1Jordugglan
0221-258 37susanne.regin-ljunggren@koping.se

Roos Johansson, Sara, kontaktlärare 3 Tornugglan
0221-256 89sara.roos-johansson@koping.se

Rudin, Maya, lärare 7B
0221-258 48maya.rudin@koping.se

Ryd, Maria, kontaktlärare 6A
0221-258 40maria.ryd@koping.se

Sandbom, Anders, kontaktlärare 9B
0221-258 48anders.sandbom@koping.se

Sjöman, Christofer, kontaktlärare 6B
0221-258 40christofer.sjoman@koping.se

Stam, Marie, föreståndare ungdomsgården
0221-258 00marie.stam@koping.se

Stenquist, Elinor, kontaktlärare förskoleklass Tornugglan
0221-258 28elinor.stenquist@koping.se


Sundius, Gabrielle, kontaktlärare åk 2 Tornugglan
0221-256 89gabrielle.sundius@koping.se

Svensson, Petra, elevassistent
petra.svenssson@koping.se

Sverin, Eva, speciallärare mellanstadiet
0221-258 46eva.sverin@koping.se

Sverin, Martina, kontaktlärare 4B
0221-258 39martina.sverin@koping.se 

Tjernberg, Martin, vaktmästare
070-686 65 07martin.tjernberg@koping.se

Trybom, Marie, lärare högstadiet
0221-258 48marie.trybom@koping.se

Vanberg, Anna, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38 anna.vanberg@koping.se

Vanberg, John, kontaktlärare 7C
0221-258 41john.vanberg@koping.se

Wennerström, Susanne, kontaktlärare 9A
0221-258 48susanne.wennerstrom@koping.se

Vestlund, Katja, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37katja.lindkvist@koping.se
Wieveg-Gustafsson, Anette, kontaktlärare 6C
0221-258 39anette.wieveg-gustafsson@koping.se

Wievegg, Cecilia, lärare högstadiet
0221-258 43cecilia.wievegg@koping.se

Vikergård, Joanna, specialpedagog
0221-258 47joanna.vikergard@koping.se

Monika Wång, textilslöjdslärare mellanstadiet
0221-258 40monika.wang@koping.se  


Zarins, Henrik, Studie- och yrkesvägledare/intendent
0221-256 82henrik.zarins@koping.se 


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: