Blanketter

Här hittar du de blanketter som rör god man, förvaltare och förmyndare.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan kan göras av den som är i behov av hjälp och anhöriga

Ansökan om god man eller förvaltare Pdf, 583 kB.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan god man eller förvaltare Pdf, 174 kB.

Förteckning över tillgångar och skulder

Förteckning Pdf, 357 kB.

Årsräkning/Sluträkning

Årsräkning/Sluträkning Pdf, 296 kB.

Redogörelse

Redogörelse Pdf, 948 kB.

Kvittens på överlämnande fickpengar

Kvittens överlämnande fickpengar Pdf, 223 kB.

Ansökan om befrielse från redovisningsskyldighet eller redovisning i förenklad form

Ansökan om befrielse/förenklad form Pdf, 342 kB.

Ansökan om god man vid jäv

Ansökan om god man vid jäv Pdf, 382 kB.

Anmälan om god man för bortavarande

Anmälan om god man för bortavarande Pdf, 410 kB.

Anmälan om medförmyndare

Anmälan om medförmyndare Pdf, 432 kB.

Redogörelse för uppdrag som god man för ensamkommande barn

Redogörelse ensamkommande barn Pdf, 442 kB.

Ansöka om samtycke för ett av följande:

  • Köp av aktier och försäkringar
  • Driva näring
  • Uppta lån/ingå skuldförbindelse
  • Köp/försäljning av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt mm.
  • Egendomens fördelning i bodelning eller arvskifte
  • Annat, till exempel gåva av fast egendom

Ansökan om samtycke Pdf, 701 kB.

Ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto

Uttagsansökan Pdf, 2 MB.

Synpunkter på hur ställföreträdare skött sitt uppdrag

Synpunkter Pdf, 220 kB.

Begäran om byte av god man eller förvaltare

Begäran om byte Pdf, 461 kB.

Begära mer tid för att lämna in handling eller yttrande

Begäran om anstånd Pdf, 415 kB.

Avsluta sitt uppdrag

Begäran om entledigande Pdf, 215 kB.

Ansöka om att avsluta god man eller förvaltare

Ansökan avsluta god man eller förvaltare Pdf, 650 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Nibblesbackevägen 9 D, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid
Måndag-Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Drop-in
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Lorenzo Diaz Zamora

ENHETSCHEF