Vårdnad och umgänge

Om ni som är föräldrar väljer att gå skilda vägar så kan det hända att ni stöter på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Då kan ni få stöd i dessa frågor hos kommunen.

Information inför sommaren

Familjerätten är obemannad vecka 28-29, 8-21 juli.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Beslut om vårdnad fattas av tingsrätten som innan beslutet ger social- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en vårdnadsutredning.

Umgänge

Om föräldrarna till ett barn inte har gemensam vårdnad är det vårdnadshavaren som har ansvar för barnets behov av kontakt med den andre föräldern tillgodoses. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur umgänget ska fungera kan man vända sig till familjerådgivningen för samarbetssamtal. Kan man inte heller då komma överens kan parterna istället låta tingsrätten besluta i umgängesfrågan. Tingsrätten utgår då från vad som är bäst för barnet.

Innan tingsrätten fattar beslut om umgänge, ges social- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en umgängesutredning. Under utredningstiden fattar tingsrätten ett beslut som gäller tills vidare.

Samarbetssamtal

Om föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad och umgänge kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. De överenskommelser föräldrarna träffat gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva vända sig till domstol.

Om föräldrarna så önskar finns det möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Efter godkännande av socialnämnden har dessa avtal samma rättsverkan som ett beslut i domstol.

Informationssamtal

Om du ligger i tvist med ditt barns medförälder gällande vårdnad, boende eller umgänge, och planerar att stämma denne i Tingsrätten så behöver du ett intyg om att du deltagit i informationssamtal. Detta är nytt från den 1 mars 2022.

Intyget får du från socialnämnden och det är familjerätten som erbjuder informationssamtal för dig och din medförälder. Kontakta oss för mer information eller bokning av samtal.

Informationsfilm för barn

Du som ska träffa familjerätten för första gången kan titta på den här filmen.

Filmen berättar om

  • vilka du ska träffa
  • varför du ska träffa oss
  • var vi ska ses
  • vad vi ska prata om

Vi ser fram emot att träffa dig!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSSEKRETERARE

Storgatan 28, Arboga

Telefontid

Kl. 08:45 - 09:30

Måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Övrig tid går det bra att lämna röstmeddelande.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSSEKRETERARE

Storgatan 28, Arboga

Telefontid

Kl. 08:45 - 09:30

Måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Övrig tid går det bra att lämna röstmeddelande.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTTEN

Storgatan 28, Arboga