Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Vårdnad och umgäng

Om ni som är föräldrar väljer att gå skilda vägar så kan det hända att ni stöter på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Då kan ni få stöd i dessa frågor hos kommunen.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Beslut om vårdnad fattas av tingsrätten som innan beslutet ger social- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en vårdnadsutredning.

Umgänge

Om föräldrarna till ett barn inte har gemensam vårdnad är det vårdnadshavaren som har ansvar för barnets behov av kontakt med den andre föräldern tillgodoses. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur umgänget ska fungera kan man vända sig till familjerådgivningen för samarbetssamtal. Kan man inte heller då komma överens kan parterna istället låta tingsrätten besluta i umgängesfrågan. Tingsrätten utgår då från vad som är bäst för barnet.

Innan tingsrätten fattar beslut om umgänge, ges social- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en umgängesutredning. Under utredningstiden fattar tingsrätten ett beslut som gäller tills vidare.

Samarbetsavtal

Om föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad och umgänge kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. De överenskommelser föräldrarna träffat gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva vända sig till domstol.

Om föräldrarna så önskar finns det möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Efter godkännande av socialnämnden har dessa avtal samma rättsverkan som ett beslut i domstol.

För dig som behöver stöd i dessa frågor

Köpings kommun samarbetar med Västerås stad i familjerättsliga frågor. Därför kommer du som medborgare i Köpings kommun komma i kontakt med Västerås familjerättsgrupp i frågor gällande vårdnad och umgänge.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 01 oktober 2020

Kontakt

Familjerättsgruppen Västerås

Carl Henningsgata 8, Västerås
Handikappsanpassad entré: Carl Henningsgata 12, Västerås

Postadress:
Västerås stad
Familjerättsgruppen
721 87 Västerås

Telefontider:
Måndag, onsdag och fredag
kl.10.00-12.00 & kl.13.00-14.30
Tisdag och torsdag kl.13.00-14.30