Vikarie inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg kan du arbeta med äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Ibland som ett tillfälligt stöd en period, och ibland som en insats som följer personen livet ut. Det kan till exempel vara hemtjänst, stöd i särskilt boende för äldre (äldreboende eller demensboende) eller personlig assistans.

Korttidsvikarier bokas där det behövs

Att vara korttidsvikarie innebär att du inte har en fast arbetsplats, utan att du blir bokad på arbetspass där det behövs – ibland endast för några timmar, ibland upp till 14 dagar. Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, helg och natt eller sovande jour.

Vem söker vi?

Vi söker dig som vill arbeta för och med människor. Det är positivt om du har en utbildning inom vård och omsorg, eller tidigare erfarenhet. Men det viktigaste är att du är en schysst person som har rätt inställning och kan det svenska språket tillräckligt väl för att kunna kommunicera med de vi är till för.

Att arbeta med vård och omsorg är betydelsefullt och du kommer få mycket tillbaka!

Exempel på vad som ingår i jobbet

  • En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara att hjälpa en person att duscha och tvätta sig, eller utföra serviceuppgifter i hemmet – till exempel tillaga mat, göra inköp, städa eller byta kläder.
  • Stötta med lyft och förflyttningar för den som inte själv orkar.
  • En del medarbetare får medicinska arbetsuppgifter delegerade till sig från sjuksköterska. Det kan i så fall handla om uppgifter som att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck eller hantera katetrar.
  • Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja personen att leva ett så självständigt liv som möjligt, och känna trygghet i vardagen.
  • Du kommer också vara delaktig i att upprätta genomförandeplaner, dokumentera i journalsystemet, följa upp och rapportera, vilket innebär att du behöver behärska svenska i tal och skrift.

Ansökan

Om vi rekryterar just nu hittar du annons på sidan för lediga jobb. Via den hittar du in i vårt HR-system där du gör din ansökan.

Semestervikarier till sommaren listas i en egen annons.

Gå till sidan för lediga jobb

När du ansökt kommer du få svar inom cirka två veckor. Ibland tar det lite längre tid, ibland går det fortare.

Intervju

Till intervjun behöver du ha med dig

  • referenser
  • giltig ID-handling

Beställ även gärna ditt utdrag ur belastningsregistret redan nu så att du är redo för intervju när vi hör av oss!

Om vi tycker att du har det vi efterfrågar kommer du att erbjudas en inregistrering. Det innebär att du registreras i vårt system och kan bli bokad på arbetspass.

Inregistrering

Vid inregistreringen behöver du ha med dig

  • utdrag ur belastningsregistret
  • personbevis
  • betyg/examensbevis/arbetsintyg

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Utdraget behöver vara för arbete med barn med funktionsnedsättning, eftersom du ska kunna vara bokbar i hela vår verksamhet.

Beställ personbevis

Välj personbevis för anställning i listan.

Under inregistreringen går vi igenom lite grundläggande information som regler och riktlinjer, sekretess, hygien och hur du lägger dig tillgänglig för bokningar i systemet.

Introduktion

Innan du börjar arbeta kommer du att få introduktion. Både en allmän information i storgrupp, utbildning i lyftteknik, och en praktisk introduktion kopplad till arbetsplatsen du ska vara på.

Den praktiska introduktionen anpassas i längd efter din erfarenhetsnivå. Någon som har tidigare erfarenhet kan behöva kortare introduktion än någon som är helt ny.

Välkommen till oss!

Läs mer om att jobba med vård och omsorg

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Malin Åström

SAMORDNARE REKRYTERING

För övergripande frågor och frågor om semestervikariat.

 

 

Catarina Malmström

REKRYTERARE

För frågor som rör korttidsvikariat.