Registrering och uppdatering av uppgifter

Förfrågan om registrering och uppdatering av föreningens uppgifter

Här ansöker föreningen om att bli registrerad förening i Köpings kommun. Här kan du även uppdatera föreningens kontaktuppgifter.

Fyll i formuläret så noga du kan. När du klickar på skicka hamnar den per automatik hos oss på föreningsenheten.

1. Här anger du information om föreningenAnge den adress dit ni vill ha post från ossÄr föreningen ansluten till en riksorganisation? * (obligatorisk)
Är föreningen ansluten till en riksorganisation?Är föreningen ansluten till ett studieförbund? * (obligatorisk)
Är föreningen ansluten till ett studieförbund?
Ange en kortfattad beskrivning av föreningens huvudverksamhet
2. Här lämnar du uppgifter om föreningens förtroendevalda


Bedriver föreningen verksamhet för ungdomar mellan 7-25 år? * (obligatorisk)
Bedriver föreningen verksamhet för ungdomar mellan 7-25 år?


Önskar föreningen finnas med i föreningsregistret på Köpings kommuns hemsida, www.koping.se och i eventuella trycksaker som publiceras? * (obligatorisk)
Önskar föreningen finnas med i föreningsregistret på Köpings kommuns hemsida, www.koping.se och i eventuella trycksaker som publiceras?Bifoga protokoll från årsmöte (föreningsregistret ska uppdateras senast 2 månader efter genomfört årsmöte)
Vid nyregistrering ska även följande fält med medlemsuppgifter fyllas i
Flickor och pojkar


Damer och herrar


Pensionärer

Fäljande dokument ska bifogas
Bifoga medlemsförteckning, protokoll från årsmöte, stadgar och verksamhetsplan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.