Speciallärare och specialpedagog

Vi har flera speciallärare och specialpedagoger i Kolsva skolområde.

Ylwa Edberg  speciallärare

Ylwa Edberg, lågstadiet

Jag heter Ylwa Edberg och arbetar som speciallärare med elever från förskoleklass till årskurs 3. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd tillsammans med klasslärarna i klassrummen och i mitt rum på Lunden.

 


0221-25687
Ylwa.Edberg@koping.se

Eva-Lena

Eva Bergkvist Sverin, mellanstadiet

Jag heter Eva Bergkvist-Sverin och arbetar som speciallärare med elever i årskurs 4-6. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummen och i mitt rum på Lunden.

 

0221-258 46

eva.sverin@koping.se

Eva Bergkvist-Sverin speciallärare

Joanna Vikergård, specialpedagog i särskilda undervisningsgrupper

Jag heter Joanna Vikergård och arbetar som specialpedagog med elever i mellanstadiet och högstadiet. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd, både högstadiets och mellanstadiets särskilda undervisningsgrupper.
Jag handleder också ämneslärarna som har elever i behov av särskilt stöd i sin undervisning.

0221-258 47

joanna.vikergard@koping.se

Boel

Boel Ljunggren, högstadiet

Jag heter Boel Ljunggren och arbetar som speciallärare i årskurserna 7-9. Jag har också språkval i åk 6. I mitt klassrum tar jag emot elever enskilt eller i grupp. Jag är ofta med i klassrummet tillsammans med ämnesläraren och eleverna.

 

0221-258 70

boel.ljunggren@koping.se

Eva-Lena Arvidsson, högstadiet

Jag heter Eva-Lena Arvidsson och arbetar som specialpedagog med elever i högstadiet. Ibland har jag också uppdrag i förskolans verksamheter i Kolsva. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd och handleder också ämneslärarna i sitt arbete för elever med stödbehov. Mitt arbetsrum finns i högstadiekorridoren.

0221-258 45

eva-lena.arvidsson@koping.se  

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: