Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Sidan håller på att uppdateras

Just nu är denna sida inte uppdaterad med de senaste uppgifterna, ledamöterna och mandatfördelningarna.

Uppgifterna på sidan gäller för mandatperioden 2018-2022.

Protokoll och kallelser

Här finner du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Följ kommunfullmäktige via webb-tv eller direkt via Västmanlands televison

Du kan både kolla live eller i efterhand. Kommunfullmäktige sänds även live på Västmanlands televison.

Kommunfullmäktige Webb-TV

Se kommunfullmäktige live på Västmanlands Televison

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna och Liberalerna samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Tabell över mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

18

Sverigedemokraterna

11

Moderaterna

8

Centerpartiet

4

Vänsterpartiet

4

Liberalerna

2

Miljöpartiet

-

Kristdemokraterna

2

Totalt

49

Ledamöter och ordförande

Presidium

Presidiet består av en ordörande och två vice ordförande som leder fullmäktigemötena.

Lista över personer i presidiet

Namn

Funktion

E-post

Carl-Inge Westberg (S)

Ordförande

carl-inge.westberg@koping.se

David Sharp (M)

1:e vice ordförande

david.sharp@koping.se

Fredrik Andersson (SD)

2:a vice ordförande

fredrik.andersson2@koping.se

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har 18 mandat i fullmäktige.

Lista över Socialdemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Carl-Inge Westberg

carl-inge.westberg@koping.se

Ordinarie

Elizabeth Salomonsson

elizabeth.salomonsson@koping.se

Ordinarie

Roger Eklund

roger.eklund@koping.se

Ordinarie

Anne Tjernberg

anne.tjernberg@koping.se

Ordinarie

Marie Brohlin

marie.brohlin@koping.se

Ordinarie

Jonny Clefberg

jonny.clefberg@koping.se

Ordinarie

Marie Oskarsson

marie.oskarsson@koping.se

Ordinarie

Abdul Qorbani

abdul.qorbani@koping.se

Ordinarie

Anna Eriksson

anna.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Börje Eriksson

borje.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Shazia Qorbani

shazia.qorbani2@koping.se

Ordinarie

Emil Thunberg

emil.thunberg@koping.se

Ordinarie

Ritva Sjöholm

ritva.sjoholm@koping.se

Ordinarie

Per Ågren

per.agren@koping.se

Ordinarie

Åse Ellingsen Vesper

ase.ellingsenvesper@koping.se

Ordinarie

Valon Pirraku

valon.pirraku@koping.se

Ordinarie

Ann-Marie Lundin

anne-marie.lundin@koping.se

Ordinarie

Mats Landqvist

mats.landqvist@koping.se

Ordinarie

Eivor Valcic

eivor.valcic@koping.se

Ersättare

Karl-Ivan Viklund

karl-ivan.wiklund@koping.se

Ersättare

Christian Nålberg

christian.nalberg@koping.se

Ersättare

Lena Vilhelmsson

lena.vilhelmsson@koping.se

Ersättare

Niklas Nordlund

niklas.nordlund@koping.se

Ersättare

Johan Jansson

johan.jansson@koping.se

Ersättare

Marie Forsberg

marie.forsberg2@koping.se

Ersättare

David Rutström

david.rutstrom@koping.se

Ersättare

Seija Eriksson


Ersättare

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har elva mandat i fullmäktige.

Lista över Sverigedemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Maria Liljedahl

maria.liljedahl@koping.se

Ordinarie

Göran Eriksson

goran.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Joakim Öryd

joakim.oryd@koping.se

Ordinarie

Johan Filander

johan.filander@koping.se

Ordinarie

Martin Kättström

martin.kattstrom@koping.se

Ordinarie

Samuel Gustavsson

samuel.gustavsson@koping.se

Ordinarie

Fredrik Andersson

fredrik.andersson2@koping.se

Ordinarie

Karolina Glogowska

karolina.glogowska@koping.se

Ordinarie

Robert Jansson

robert.jansson@koping.se

Ordinarie

Monica Israelsson

monica.israelsson@koping.se

Ordinarie

Maija Karresmaa Asplund

maija.karresmaaasplund@koping.se

Ordinarie

Per Andersson

per.andersson@koping.se

Ersättare

Sören Jakobsson

soren.jakobsson@koping.se

Ersättare

Bo Liljedahl

bo.liljedahl@koping.se

Ersättare

Kenneth Söderberg

kenneth.soderberg@koping.se

Ersättare

Susanne Arvidsson

susanne.arvidsson2@koping.se

Ersättare

Sani Singh Huttunen

sani.singhhuttunen@koping.se

Ersättare

Moderaterna

Moderaterna har åtta mandat i fullmäktige.

Lista över Moderaternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Ola Saaw

ola.saaw@koping.se

Ordinarie

Gunvor Sharp

gunvor.sharp@koping.se

Ordinarie

Mats Lindgren

mats.lindgren@koping.se

Ordinarie

Agneta Sellholm

agneta.sellholm@koping.se

Ordinarie

Mikael Gunnarsson

mikael.gunnarsson@koping.se

Ordinarie

David Sharp

david.sharp@koping.se

Ordinarie

Gerd Holmström

gerd.holmstrom@koping.se

Ordinarie

Torbjörn Holmström

torbjorn.holmstrom@koping.se

Ordinarie

Cecilia Uggla

cecilia.uggla@koping.se

Ersättare

Kent Andersson

kent.andersson@koping.se

Ersättare

Kent Appelgren

kent.appelgren@koping.se

Ersättare

Ulrika Porthen

ulrika.porthen2@koping.se

Ersättare

Centerpartiet

Centerpartiet har fyra mandat i fullmäktige.

Lista över Centerpartiets ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Bernt Bergsten

bernt.bergsten@koping.se

Ordinarie

Jenny Adolphson

jenny.adolphson@koping.se

Ordinarie

Silpa Laitio Karlsson

silpa.laitiokarlsson@koping.se

Ordinarie

Birgitta Andersson

birgitta.andersson2@koping.se

Ordinarie

Lars Isaksson

lars.isaksson@koping.se

Ersättare

Tarja Mikkilä-Pettersson

tarja.mikkila-pettersson@koping.se

Ersättare

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har fyra mandat i fullmäktige.

Lista över Vänsterpartiets ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Andreas Trygg

andreas.trygg@koping.se

Ordinarie

Sara Sjöblom

sara.sjoblom2@koping.se

Ordinarie

Håkan Eklund

hakan.eklund@koping.se

Ordinarie

Helen Lindblom

helen.lindblom@koping.se

Ordinarie

Birgitta Hedblom

birgitta.hedblom@koping.se

Ersättare

Eva Enqvist-Olsson

eva.enqvist-olsson@koping.se

Ersättare

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har två mandat i fullmäktige.

Lista över Kristdemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Anna-Carin Ragnarsson

anna-carin.ragnarsson@koping.se

Ordinarie

Salah Rasho

salah.rasho@koping.se

Ordinarie

Per Norin

per.norin@koping.se

Ersättare

Kenth Lucas

kenth.lucas@koping.se

Ersättare

Liberalerna

Liberalerna har två mandat i fullmäktige.

Lista över Liberalernas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Karl Ingström

karl.ingstrom@koping.se

Ordinarie

Ivan Czitrom

ivan.czitrom@koping.se

Ordinarie

Ann-Marie Düring

anne-marie.during@koping.se

Ersättare

Jaquelin Isaksson


Ersättare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Niclas Persson

KOMMUNSEKRETERARE

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget

Carl-Inge Westberg

KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE