Lärande i våra förskolor

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor följer samma läroplan har de också samma mål.

All vår verksamhet utgår från läroplanen. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt och därför är varje förskola unik. Vad som passar på en förskola kanske inte passar på en annan. Verksamheten ska alltid anpassas efter barnen.

Köpings kommun arbetar gemensamt efter ett vägledande samspel - ICDP

I våra förskolor arbetar vi efter ett förhållningssätt som kallas ICDP. Den gäller på samtliga förskolor i Köpings kommun. All personal på förskolan får en grundläggande utbildning i ICDP (International Child Development Programme).

ICDP kallas också för vägledande samspel och betyder att vuxnas samspel med barnen har stort inverkan på barns utveckling och lärande. Det utgår från Barnkonventionens tankar om barns egna tankar, vilja och önskningar. Barn är beroende av att vuxna i dess omgivning kan upptäcka, se och följa barnets egna initiativ (det vill säga samspela med barnet) på ett sådant sätt att barnet får förutsättningar att lära och utvecklas.

Sammanfattningsvis kan ICDP beskrivas som ett förhållningssätt och ett program för att hjälpa de vuxna att utveckla sin lyhördhet för barns behov och sin förmåga att möta barnet på ett sådant sätt att barnets möjligheter till en god anknytning, utveckling och lärande ökar.

Ständig utveckling av våra förskolor

I Köpings kommun arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra förskolor. Det gör vi bland annat genom vårt kvalitetsledningssystem med interna och externa revisioner. Det är ett sätt vi kan kontrollera att vi har rutiner och arbetssätt som fungerar och vad som behöver utvecklas för att göra vårt arbete ännu bättre.

Beskrivning av hur utbildningsförvaltningen arbetar med kvalitetsutveckling

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: