Problem i din boendemiljö

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljöenheten kopplas in. Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat den ansvarige kan du vända dig till miljöenheten så hjälper vi dig.

Buller och ljudnivå

Riktvärdet för inomhusbuller är 30 dB och gäller när fönster och dörrar är stängda. Det finns även andra riktvärden för olika typer av buller. Mer information om dessa hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Länk till Folkhälsomyndighetens information om buller.

Lufttemperatur inomhus

Lufttemperaturen inomhus bör vara mellan 20–24 ºC och golvtemperaturen bör inte understiga 18 ºC. För känsliga grupper, till exempel äldre personer bör temperaturen vara minst 2 °C högre. Under sommaren bör dock inomhustemperaturen inte varaktigt överstiga 26 ºC. Undantag kan göras vid köldknäppar eller värmeböljor.

Länk till Folkhälsomyndighetens information om inomhustemperaturer.

Radon

Höga halter av radongas i bostäder betraktas som olägenhet för människors hälsa. Det kan vara markradon som sugs in i huset om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Det kan också vara radon från byggnadsmaterial, mest avges från blåbetong.

Referensvärdet för radonhalter i nya byggnader, befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m3 (bequerel per kubikmeter). Problem med radon finns både i flerbostadshus och enbostadshus.

Om du hyr din bostad

Om du hyr din bostad, kolla med din fastighetsägare om mätningar av radon har genomförts i fastigheten.

Om du bor i villa

Du som bor i villa eller eget radhus måste själv se till att mäta radonhalten. Mätsäsong för radon är mellan 1 oktober till den 30 april.

Mer information om radon

Swedacs register över ackrediterade företag som mäter radon i luft

Koll på radonhalten?

Strålsäkerhetsmyndigheten, radon

Störningar från sällskapsdjur

Vad gör du om grannens hund eller katt orsakar störningar eller verkar fara illa? På länken nedan finns information, tips och lokala ordningsföreskrifter för vad som gäller.

Gör en anmälan

Om du har pratat med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening men inte fått hjälp kan du göra en anmälan till miljöenheten.

För att din anmälan ska handläggas krävs:

  • att miljöenheten bedömer att störningen är en hälsorisk enligt miljöbalken.
  • att störningen är pågående. Störningar som upphört eller är tillfälliga handläggs inte.
  • för störningar såsom buller, temperatur och liknande bör dagboksanteckningar föras under minst två veckor.

Det här gör miljöenheten

När vi fått din anmälan kontaktar vi den verksamhet som det berör, vanligtvis skickar vi ett brev för att få deras synpunkter. Normalt får fastighetsägaren ungefär två veckor på sig att svara.

Beroende på vad anmälan gäller kan en inspektion hos dig bli aktuell. Om en olägenhet konstateras kan miljöenheten ställa krav på att den som orsakar störningen vidtar åtgärder. Handläggningstiden för denna typ av ärenden varierar beroende på vad ärendet gäller.

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål till miljöenheten och utredningarna är alltid opartiska.

Om du vill göra en anonym anmälan

Du kan göra en anmälan anonymt. Tänk då på att inte lämna några kontaktuppgifter alls till dig i samband med din anmälan. Väljer du att vara anonym så försvåras miljöenhetens arbete och vi har då heller ingen möjlighet att återkoppla hur det går i ärendet till dig.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!