Specialpedagog

På Munktorpsskolan arbetar specialpedagog Karolina Eklund och speciallärare Ann-Christine Åsbacka Nääf.

Specialpedagogens/speciallärarens uppdrag är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för elever som är i behov av särskilt stöd. I första hand att se över elevernas lärmiljö.

Specialpedagogen/specialläraren ska även vara en tillgång för elever, vårdnadshavare, pedagoger och rektor i frågor inom det specialpedagogiska området.

Arbetar för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogen/specialläraren arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

  • samverka med och ge stöd till pedagoger och vårdnadshavare i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller ge alternativa arbetsmaterial och verktyg.
  • delta i skolans elevhälsoteam och kristeam.
  • delta i elevhälsomöten och följa upp åtgärder som beslutats. Samt delta på andra möten i skolan för att föra fram det specialpedagogiska perspektivet.
  • vara delaktig vid överlämningar och övergångar från förskolan, inom den egna skolan och vidare till andra skolor.
  • vid behov göra pedagogiska kartläggningar eller utredningar.
  • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor (år F-6).
  • ha enskild undervisning med elever/mindre grupp av elever. Arbetet sker ofta i korta intensiva perioder, 6-8 veckor.
  • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen.
  • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen.
  •  

Karolina Eklund

SPECIALPEDAGOG F-3

Ann-Christine Åsbacka Nääf

SPECIALLÄRARE ÅK 4-6

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken