Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)

Specialpedagog och Speciallärare

På Munktorpsskolan arbetar specialpedagog Karolina Eklund och speciallärare Ann-Christine Åsbacka Nääf.

Specialpedagogens/speciallärarens uppdrag är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för elever som är i behov av särskilt stöd. I första hand att se över elevernas lärmiljö.

Specialpedagogen/specialläraren ska även vara en tillgång för elever, vårdnadshavare, pedagoger och rektor i frågor inom det specialpedagogiska området.

Arbetar för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogen/specialläraren arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

 • samverka med och ge stöd till pedagoger och vårdnadshavare i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller ge alternativa arbetsmaterial och verktyg.
 • delta i skolans elevhälsoteam och kristeam.
 • delta i elevhälsomöten och följa upp åtgärder som beslutats. Samt delta på andra möten i skolan för att föra fram det specialpedagogiska perspektivet.
 • vara delaktig vid överlämningar och övergångar från förskolan, inom den egna skolan och vidare till andra skolor.
 • vid behov göra pedagogiska kartläggningar eller utredningar.
 • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor (år F-6).
 • ha enskild undervisning med elever/mindre grupp av elever. Arbetet sker ofta i korta intensiva perioder, 6-8 veckor.
 • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen.
 • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen.
 •  

Karolina Eklund

SPECIALPEDAGOG

Ann-Christine Åsbacka Nääf

LÄRARE ARBETSLAG 4-6

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: