Skolledning och expedition

ordvägg - administration

Elundskolan leds av rektor Anneli Holmroos och biträdande rektor Caroline Hansson. Administratör på Elundskolan är Marja-Leena Moilanen. Expeditionen finns i skolans huvudbyggnad.

Marja-Leena Molianen finns på Elundskolan måndag-fredag. På expeditionen kan du få hjälp med frågor som rör skolan.

Månadsbrev från rektorerna finns att läsa i Unikum.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Holmroos

REKTOR

Caroline Hansson

BITRÄDANDE REKTOR / SPECIALLÄRARE

Marja-Leena Moilanen

ADMINISTRATÖR