Stöd till olika verksamheter

Verksamhetsbidraget riktar sig mot föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och baseras på antal godkända och beviljade deltagartillfällen, sammankomster och extra ledartillfällen.

Godkänd sammankomst
 • Ska pågå i minst 60 minuter
 • Ska ledas av minst en ledare utsedd av föreningen
 • Ska bestå av minst tre aktiva deltagare
 • Ska innehålla en gemensam samling och avslutning
 • Ska ha en ledare som fyllt 13 år

Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt. Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst.

Deltagartillfällen
 • Utgår för varje deltagartillfälle för deltagare som under kalenderåret fyller lägst 7 år och högst 25 år
 • Utgår för varje deltagartillfälle för deltagare med funktionsnedsättning utan åldersgräns
 • Utgår för varje Deltagartillfälle för ledare som under kalenderåret fyller lägst 13 år och högst 25 år
Extra ledartillfällen
 • Stöd för ledare utgår för varje tillfälle då fler än en (1) ledare lett sammankomsten.
 • Gäller för ledare som under kalenderåret fyller lägst 13 år.

Intresseföreningar

Bidraget riktar sig till föreningen som drivs och tillvaratar en viss målgrupps intressen. Det kan handla om pensionärer, personer med olika funktionsvariationer/diagnoser, hbtq-personer, etniska minoriteter.

När och hur söker vi som intresseförening?

Intresseföreningar som ansöker om bidrag får en fastslagen ersättning per medlem.

Föreningar med samhällsansvar

Bidraget riktar sig till förening vars verksamhet arbetar med arbetar för social/ ekonomisk/ ekologisk hållbarhet med Agenda 2030 i fokus.

Föreningar med samhällsansvar som ansöker om bidrag får en fastslagen ersättning per invånare.

När och hur söker vi som förening med samhällsansvar?

Dessa bidrag ansöks i efterhand 1 gång för föregående kalenderår, senast 31 mars eller 30 september.

Lovbidrag

Bidraget räknas ut med hjälp av fasta parametrar efter prestation.

Uträkningsmodell: 200 kronor/timme/dag samt ytterligare 500 kronor/dag.

För att beviljas lovbidrag måste nedanstående punkter uppfyllas.

 • Verksamheten ska pågå under sport- och/eller höstlov.
 • Aktiviteten ska pågå i minst 2 h/dag.
 • Aktiviteten ska vara öppen för allmänheten
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri
 • Aktiviteten ska publiceras i kommunens lovannons

Lovverksamhet som bokas i kommunala anläggningar är kostnadsfri.

När och hur söker vi lovbidrag?

Lovbidrag ansöks i efterhand 2 gånger per år, senast 31 mars för perioden 1 juli-31 december föregående kalenderår och 30 september för perioden 1 januari – 30 juni innevarande kalenderår.

Utbildningsbidrag

Föreningar har möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag under förutsättning att utbildningen är relevant för föreningens verksamhet.

Uträkningsmodell: högst 80 % av redovisade kostnader, dock högst 800 kronor per deltagare/kurs och högst totalt 10 000 kronor förening/år.

Bidragsansökan ska styrkas med kvitto.

Exempel på utbildningar som föreningarna inte kan få bidrag för är till exempel träningsläger, planeringsträffar, konferenser, studieresor, yrkesutbildningar eller utbildningar där andra kommunala eller statliga bidrag utgår.

När och hur söker vi utbildningsbidrag?

Utbildningsbidrag ansöks i efterhand 2 gånger per år, senast 31 mars för perioden 1 juli-31 december föregående kalenderår och 30 september för perioden 1 januari – 30 juni innevarande kalenderår.

Jubileumsbidrag

Föreningar som ansöker om detta bidrag ska uppfylla följande.

 • Föreningen ska vara registrerad i Köpings kommun.
 • Kan söka bidrag för 25, 50, 75 och så vidare års jubileer.
 • Kan söka bidrag endast för stöd till kulturinslag och/eller framställande av jubileumsskrift
 • Kan söka max 10 000 kronor i jubileumsbidrag

Bidraget söks i efterhand och kvitto ska bifogas.

När och hur söker vi jubileumsbidrag?

Jubileumsbidrag ansöks i efterhand 2 gånger per år, senast 31 mars för perioden 1 juli-31 december föregående kalenderår och 30 september för perioden 1 januari – 30 juni innevarande kalenderår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.