Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Elevhälsa

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan fokuserar främst på att:

  • arbeta för att öka kunskaperna kring elevers förutsättningar och behov i lärandet
  • fokusera på elevens möte med lärmiljön
  • kartlägga och analysera mönster och samband för att skapa en förståelse för elevens behov och förutsättningar i skolan och i sin egna utveckling
  • arbeta stödjande och konsultativt till skolans personal så att de i sin tur kan stödja elevers hälsa, lärande och utveckling

Arbetet sker i vardagen i samarbetet mellan elevhälsoteamet och arbetslaget, mellan olika professioner inom elevhälsoteamet samt i skolan som organisation.

Plan mot kränkande behandling

Det finns en plan mot kränkande behandling på Munktorpsskolan som beskriver uppdraget, hur elevhälsan arbetar tillsammans etc.

Munktorpsskolans plan mot kränkande behandling

Skolsköterska

Skolsköterskan finns på skolan tisdagar och fredagar. Ni hittar henne i huvudbyggnaden, i samma korridor som matsalen finns. Önskar du som förälder komma tillsammans med ditt barn är du välkommen att kontakta skolsköterskan för att bestämma en tid.

Skolsköterskan arbetar utifrån elevhälsovårdens mål när det gäller att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande, verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan och deltar i elevhälsoteamets elevvårdsarbete.

Besökstider

Tisdagar kl. 08.00-10.00
Fredagar kl. 08.00-13.00

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: