Trygghet och trivsel

Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på all personal. Vi utgår från våra gemensamma förhållningssätt, trivselregler och Likabehandlingsplan för att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan. 

Trygghetsteamets uppdrag

På skolan finns ett Trygghetsteam som leder arbetet med såväl förebyggande som mer akuta åtgärder.

Dokumentation görs när en elev bryter mot våra förhållningssätt och trygghetsteamet hjälper till att utreda och följa upp vid allvarliga situationer. Trygghetsteamet följer också upp vår trivselenkät och Likabehandlingsplan varje år.

I vårt trygghetsteam är dessa med:

  • Linda Stevadotter, rektor
  • Anna Holm, spec.ped
  • Åsa Sjöberg, fritidspedagog
  • Janina Pettersson, förskoleklasslärare
  • Helén Neva-Jouni, lärare
  • Malin Åsvik, lärare
  • Anna Sundqvist, lärare
  • Nadja Malmgren, socialpedagog

Om du som förälder känner oro för ditt barn, kontakta rektor, klasslärare, kurator eller någon ur Trygghetsteamet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Linda Stevadotter

REKTOR