Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Utstakning och lägeskontroll

I ditt beslut om bygglov kan det ställas krav på att utstakning och/eller lägeskontroll ska ske. Detta beställer du här nedan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta bygglovenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Det innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på profiler. Om det står "utstakning krävs" i ditt beslut om bygglov så är det finutstakning som avses. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar att den färdiga byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Kostnad

Kostnaden för utstakning och lägeskontroll debiteras efter gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Plan- och bygglovtaxa i Köpings kommun Pdf, 2 MB.

Kostnaden varierar beroende på husets storlek och komplexitet. Utstakning och lägeskontroll av ett rektangulärt hus kostar mindre än ett hus med många vinklar och hörn.

Exempel på avgifter

Åtgärd

Kostnad

Utstakning (finutstakning) av enbostadshus 150 m²

10 710 kr

Utstakning (finutstakning) av enbostadshus, vinkelhus 250 m²

13 685 kr

Grovutstakning av enbostadshus 150 m²

5355 kr

Grovutstakning av enbostadshus, vinkelhus 250 m²

6843 kr

Lägeskontroll av enbostadshus 150 m²

4463 kr

Lägeskontroll av enbostadshus, vinkelhus 250 m²

5593 kr


Val av entreprenör

Utstakning och lägeskontroll i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB. Om du väljer att anlita en annan entreprenör och behöver tillgång till kommunens underlagsdata och grundmaterial så kostar det 20 % av den avgift som skulle utgått om Metria utfört arbetet.

Beställningsformulär


Fastighetsbeteckning
Jag vill beställa:
Jag vill beställa:

Övrig information
När du har skickat in din beställning så kontaktar Metria dig via telefon för att boka en tid.
Beställarens personuppgifter
Beställarens personuppgifter
Fyll i faktureringsadress och referens här om det är annan än adressen ovan.

Vi behöver ditt personnummer för att fakturera kostnaden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare