Trivselarbete

education, elementary school, learning, technology and people concept - group of school kids with tablet pc computer having fun on break in classroom

Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på all personal. Vi utgår från våra gemensamma förhållningssätt och trivselregler för att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan. 

Trygghetsteamets uppdrag

På skolan finns Trygghetsteamet som leder arbetet med såväl förebyggande som mer akuta åtgärder.

Dokumentation görs alltid när en elev bryter mot våra förhållningssätt och trygghetsteamet utreder, följer upp och gör klart situationen. Trygghetsvandringar genomförs ihop med elevrådet så att alla vuxna vet vilka platser på skolan som elever upplever som otrygga.

Rastvärdar finns med eleverna under deras raster och vid förflyttningar, till exempel i kapprum, omklädningsrum och vid kön in i matsalen

Trygghetsteamet består av

  • Jenny Eriksson, socialpedagog
  • Linda Danielsson, fritidspedagog
  • Daniel Pehrsson Asp, fritidspedagog
  • Anki Nilsson, fritidspedagog 
  • Maria Wallgren-Johansson, fritidspedagog
  • Anna Hallgren, lärare
  • Malin Meijer, lärare
  • Elsa Örtenmark Nilsson, lärare

Om du som förälder känner oro för ditt barn, kontakta klasslärare, rektor, skolkurator eller någon i Trygghetsteamet.

Kontaktuppgifter till personalen

Trygghet och studiero i skolan, vad innebär det

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken