Hemtjänst

Hemtjänst är till för att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Personlig omsorg och serviceinsatser

Hemtjänsten utför både insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Personlig omsorg kan innebära bland annat hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan exempelvis vara hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning, städning, och veckotvätt.

Du kan också få rent tryggghetsskapande insatser som tillsyn och trygghetslarm.

Egenvård i samarbete med hemsjukvården

När det gäller hjälp med egenvård samarbetar vi med hemsjukvården i kommunen.

Du får insatser utifrån din behovsbedömning

Hemtjänst utgår alltid ifrån vilka behov du har, vilket innebär att det inte går att önska specifika insatser utan dom utformas utifrån biståndshandläggarens bedömning.

Ansök om hemtjänst

Om du har behov av hemtjänst gör du en skriftlig ansökan hos biståndsenheten. I ansökan beskriver du ditt behov av hjälp och varför du behöver dessa insatser. Du kan också ta kontakt med biståndsenheten för att få råd och hjälp om hur du gör.

Ansökningsblanketten hittar du på vår blankettsida.

Kostnad

Avgifterna för våra biståndsbedömda insatser baseras på dina inkomster och utgifter. Det innebär att om du har väldigt låga inkomster kan insatserna komma att bli gratis, medan det å andra sidan finns ett högkostnadsskydd så att det inte kan bli hur dyrt som helst.

Du hittar exakta timtaxan och andra kostnader för hemtjänst, till exempel för matlådor och trygghetslarm, på sidan om avgifter.

Avgifter äldreomsorg

Så tycker de äldre om hemtjänsten i Köping

Varje år gör socialstyrelsen en brukarundersökning i hela landet för att ta reda på vad de som har hemtjänst tycker om den stöd och hjälp de får.

Läs resultaten för 2019 Pdf, 826 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Hemtjänst

Du hittar kontaktuppgifter till alla hemtjänstgrupper, planerare och enhetschefer här:

Kontaktuppgifter hemtjänst