Kultur- och fritids­nämnden

Nämnden bytte namn från Kultur- och folkhälsonämnden till Kultur- och fritidsnämnden den 1 november 2021. Nämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur och fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur och fritidsområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för Kultur- och fritidsnämnden sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Jonny Clefberg S, ordförande (bild ovan)
Anna Eriksson S, vice ordförande
Mats Landqvist S
Karl-Ivan Viklund S
Örjan Lindvall S
David Sharp M
Jacqueline Adolfsson M
Ulf Edman V
Silpa Laitio Karlsson C
Göran Eriksson SD
Per Andersson SD

Ersättare

Seija Eriksson S
Kjell Persson S
Valon Pirraku S
Börje Eriksson S
Thomas Smedberg S
Gerd Holmström M
Ulrika Uggla M
Tomas Eklund V
Mari Sjöblom C
Monica Israelsson SD
Sani Singh Huttunen SD

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Stray

NÄMNDSEKRETERARE

Jonny Clefberg

ORDFÖRANDE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN