Ansök om plats och säg upp plats på fritidshem

Här hittar du bland annat information om hur du ansöker och säger upp din plats på fritidshem. Ärendena gör du via e-tjänsterna i Edlevo.

OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med placeringsenheten.

Ansök om plats

Säg upp plats

Uppdatera inkomst

Lägg in schema

Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Eleven går på det fritidshem som hör till elevens skola.

Verksamheten styrs av skollagen och ska så långt det är möjligt följa läroplanen Lgr 11. Fritidshemmet är till för barn som går i årskurs F-6. För årskurs 4-6 finns Öppen fritidsverksamhet som ett alternativ. Därutöver finns även kvälls-, natt och helgomsorg, samt lovomsorg.

Ansök om plats, säg upp plats samt uppdatera schema och inkomst

I e-tjänsten för fritidshem ansöker du och säger upp plats. Där kan du också lägga in schema och uppdatera inkomster.

Det gäller:

  • Fritidshem
  • Kvälls-, natt- och helgomsorg
  • Lovomsorg

Om du vill ha öppen fritidsverksamhet för ditt barn som går i årskurs 4-6 behöver du inte göra någon anmälan.

Uppsägningstiden räknas från den dag du skickar uppsägningen.
Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift för den tiden oavsett om
du utnyttjar platsen eller inte. Eleven får gå på fritids under uppsägningstiden.
Vid delad placering är respektive vårdnadshavare ansvarig för att säga upp sin
del av platsen.

Information om övriga verksamheter

Öppen fritidsverksamhet för årskurs
4-6

Den öppna fritidsverksamheten är till för elever i årskurs 4-6 som inte behöver samma tillsyn och omsorg som ges i fritidshemmen. Öppen fritidsverksamhet ingår inte under loven. Då gäller lovomsorgen.

Öppen fritidsverksamheten är avgiftsfri och barnen är inte inskrivna, till skillnad mot fritidshemmen. Du bestämmer själv när och hur ofta ditt barn ska delta och behöver inte göra någon anmälan. Vill du veta hur det fungerar på din skola kontaktar du skolans rektor alternativt fritidspersonal. Verksamheten styrs av skollagen.

Kvälls-, natt- och helgomsorg för barn 1-10 år

Omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning på Nattugglan i Köping. Den är till för barn från 1 till 10 år vars föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och familjens situation i övrigt.

Kontaktuppgifter och mer information om Nattugglan

Lovomsorg - endast fritidsplats under loven

Om ditt barn enbart behöver omsorg på loven kan du ansöka om lovomsorg. Det är till för elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Särskilda avgifter gäller för lovomsorg och du ansöker om plats genom att fylla i en vanlig ansökan i e-tjänsten för fritids. I fritextfältet anger du att du endast önskar lovomsorg.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Placeringsenheten fritids

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sveavägen 21, Köping

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00