Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Pågående detaljplaner

I Köping pågår flera större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Nedan ser du en karta och en lista över alla pågående detaljplaner.

Tryck på ikonerna i kartan för att läsa mer om den detaljplan du är intresserad av.

Planer på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Dessa detaljplaner kan du tycka till om just nu:

Planområde

Planskede

Del av Köping-Ullvi 6:1 m.fl.

Detaljplan för ny förskola och hall med idrottsändamål.

Samråd

Planer under arbete

Nedan finns detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade.

Pågående detaljplaner:

Planområde

Planskede

Balder 8 m.fl.

Detaljplan för bostäder, kontor och samlingslokal, samt skydd för de arkitektoniska egenskaperna som byggnaderna har.

Planarbete inför samråd

Del av Bålsta 2:12 i Munktorp

En lokalgata föreslås bli del av privat fastighetsmark för att möjliggöra en sammanhängande industriyta.

Planarbete inför granskning

Del av Sylta 2:2 (Odlingslottsområdet)

Detaljplan för odlingslotter norr om Köpings tätort.

Planarbete inför granskning

Del av Strö 4:3 m.fl. (trafiklösning Ringvägen)

Detaljplan för ny trafiklösning vid handelsområdet Big Inn.

Planarbete inför antagande

Hogsta 1:13 i Munktorp

Detaljplan för bostäder och fastighetsavstyckning.

Planarbete inför samråd

Macksta

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Området ska utredas för komplettering med bostäder.

Planarbete inför samråd

Ullvi Ängar

Detaljplan för bostäder, verksamheter, skola, förskola och särskilt boende för äldre.

Planarbete inför granskning

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft.

Färdiga detaljplaner 2020

Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Detaljplanen för verksamhetsmark med inriktning lager/logistik med tydlig anknytning till Köpings hamn.

Laga kraft

2020-10-23

Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde)

Detaljplan för detaljhandel, kontor, industri, smådjursklinik och infrastrukturlösningar.


Laga kraft

2020-07-17

Dåvö Berghagen

Detaljplanen är ett tillägg till befintlig detaljplan PL 161 från 1959. Syftet med tillägget är att ge stöd för att ansluta området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.


Laga kraft

2020-07-03

Ekbacken 2:3 m.fl. i Kolsva

Detaljplan för bostäder och justering av felaktiga fastighetsgränser och plangränser.

Laga kraft

2020-06-26

Hermod 11 m.fl.

Detaljplan för skyddsbestämmelser samt planläggning av kvartersmark.


Laga kraft

2020-06-26

Malte 4

Detaljplan för parkering.


Laga kraft

2020-05-15

Ändring av detaljplan för Västra Sömsta

Ändringen av detaljplan för att justera bestämmelser om nockhöjd, byggnadshöjd och takvinkel.

Laga kraft

2020-04-16

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner som gäller i Köpings kommun finns på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare