TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Pågående detaljplaner

I Köping pågår flera större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Nedan ser du en karta och en lista över alla pågående detaljplaner.

Tryck på ikonerna i kartan för att läsa mer om den detaljplan du är intresserad av.

Planer på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Dessa detaljplaner kan du tycka till om just nu:

Planområde

Planskede

Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Detaljplanen för verksamhetsmark med inriktning lager/logistik med tydlig anknytning till Köpings hamn.

Granskning

Ändring av detaljplan för Västra Sömsta

Ändringen av detaljplanen för att justera bestämmelser om nockhöjd, byggnadshöjd och takvinkel.

Antagande

Planer under arbete

Nedan finns detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade.

Pågående detaljplaner:

Planområde

Planskede

Balder 8 m.fl.

Detaljplan för bostäder, kontor och samlingslokal, samt skydd för de arkitektoniska egenskaperna som byggnaderna har.

Planarbete inför samråd

Del av Bålsta 2:12 i Munktorp

En lokalgata föreslås bli del av privat fastighetsmark för att möjliggöra en sammanhängande industriyta.

Planarbete inför granskning

Del av Sylta 2:2 (Odlingslottsområdet)

Detaljplan för odlingslotter norr om Köpings tätort.

Planarbete inför granskning

Del av Östanås 1:2 (Fantetorp)

Området utreds för byggnation av bostäder, förskola och skola.

Planarbete inför samråd

Dåvö Berghagen

Detaljplanen är ett tillägg till befintlig detaljplan PL 161 från 1959. Syftet med tillägget är att ge stöd för att ansluta området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Överklagad

Ekbacken 2:3 m.fl. i Kolsva

Detaljplan för bostäder och justering av felaktiga fastighetsgränser och plangränser.

Planarbete inför antagande

Hermod 11 m.fl.

Detaljplan för att införa skyddsbestämmelser samt planlägga intilliggande byggnad som kvartersmark.

Planarbete inför antagande

Hogsta 1:13 i Munktorp

Detaljplan för bostäder och fastighetsavstyckning.

Planarbete inför samråd

Macksta

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Området ska utredas för komplettering med bostäder.

Planarbete inför samråd

Malte 4

Detaljplan för allmän parkering.


Planarbete inför antagande

Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde)

Detaljplan för detaljhandel, kontor, industri och infrastrukturlösningar. Prövar även möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning.

Planarbete inför antagande

Ullvi Ängar

Detaljplan för bostäder, verksamheter, skola, förskola och särskilt boende för äldre.

Planarbete inför granskning

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.

Färdiga detaljplaner 2019

Del av Lingonet 3 och 4

Detaljplan för nya bostader, handel och infrastrukturlösningar.

Laga kraft 2019-12-27

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lingonet 1 m.fl.

Ändring av detaljplanerna genom att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Laga kraft

2019-10-25

Grönsiskan 35

Detaljplan för nya bostäder i gamla stan i Köping mellan Järnvägsgatan och Östra långgatan.

Laga kraft

2019-07-18

Västra Sömsta

Ny detaljplan som möjliggör bostadsbyggande i form av friliggande småhus, parhus och radhus. Västra Sömsta ligger i nordöstra delen av Köping i ytterkanten av Johannisdalsskogen.

Laga kraft

2019-06-05

Hovgården, Tavsta hage

Detaljplanen är ett tillägg till befintlig detaljplan PL 163 från 1963. Syftet med tillägget är att ge stöd för att ansluta området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Laga kraft

2019-05-21

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner som gäller i Köpings kommun finns på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 03 april 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal