Lågstadiet

Lågstadiets arbetslag

Förskoleklass till årskurs 3

Jordugglan

0221-258 37 

Kontaktlärare på Jordugglan
Förskoleklass: Jenny Lahti
Åk 1: Sandra Hahre
Åk 2: Camilla Jigelius

Tornugglan

0221-256 89 

Kontaktlärare på Tornugglan:
Förskoleklass: Gabriell Sundius
Åk 1: Sara Roos Johansson
Åk 2: Elinor Stenquist

Pärlugglan

0221-256 84 

Kontaktlärare på Pärlugglan:
Förskoleklass: Maria Eklund
Åk 1: Christian Malmqvist
Åk 2: Reija Lille

Årskurs 3

0221-258 28  

3 Jordugglan: Susanne Regin-Ljunggren
3 Tornugglan: Helena Andersson
3 Pärlugglan: Karin Brock


Arbetslagsledare Lågstadiets arbetslag: Maria Eklund


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: