Näringslivsfakta

Företagsregister

Företagsregistret underlättar kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen. Invånare, företagare och besökare ges en möjlighet att öka sina kunskaper om vilka resurser som finns på hemmaplan.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till ca 1200 företag i Köpings kommun, från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Kontrollera gärna så att dina företagsuppgifter stämmer.

Både sökning och registering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regebundet.

Företagsregistret - Business Update System

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter?

Finns inte företaget med i företagsregistret kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Köpings kommun.

Vill du att ditt företag ska finnas med i företagsregistret för Köpings kommun och synas på den publika sidan? Då går du in på verksamt.se (se länk nedan) och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Köping).

Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Ändra uppgifter om arbetsställe - verksamt.se

Näringslivsregister

Uppgifterna i näringslivsregistret för Köpings kommun kommer från UC Affärsinformation och uppdateras varje månad. Här kan du söka bland företag och organisationer som är aktiva i kommunen.

Här söker du i företagsregistret
Här registrerar eller ändrar du dina företagsuppgifter

Företagarföreningar

I Köpings kommun finns flera aktiva företagarföreningar. Vi har länkat vidare till respektive webbsida där det finns en webbsida, se kontaktpersoner där!

Företagarna i Västra Mälardalen

Industriföreningen Västra MälardalenKolsva Företagareförening Intresseförening (Facebooksida)Klöver Dam Västra Mälardalen

LRF Mälardalen (med Köpings kommungrupp)

Köpings Fabriks- och Hantverksförening

Landsbygdsutveckling

Köpings kommun ingår i Leader Mälardalen. Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med offentliga aktörer. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och engagemang utveckla landsbygden. I detta sammanhang räknas även staden Köping som landsbygd.

Läs mer om Leader Mälardalen Pdf, 128 kB.

Största arbetsgivarna

Här är de största arbetsgivarna i Köpings kommun utan inbördes rangordning.

 • GKN Driveline
 • Volvo GTO
 • Tibnor
 • Yara
 • Hästens Sängar
 • Keycast Kohlswa
 • Leax Group
 • MEAG Genevad
 • Sparbanken Västra Mälardalen
 • KBAB Service
 • Köpings kommun
 • Region Västmanland

Näringslivsaktörer och nätverk

Förutom den information du kan få från näringslivsenheten i kommunen finns flera andra aktörer som du kan ha nytta av. Här följer några exempel:

Arbetsförmedlingen

ALMI Företagspartner

Coompanion

Handelskammaren Mälardalen

Leader Mälardalen
Länsstyrelsen Västmanland

Region Västmanland

Skatteverket

verksamt.se

Västra Mälardalen i Samverkan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress
Västra Långgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Näringslivsavdelningen
731 85 Köping

Richard Folkebrant

NÄRINGSLIVSCHEF

Besöksadress
Västra Långgatan 2, Köping

Ellinor Gustafsson

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Västra Långgatan 2
731 30 Köping

Richard Folkebrant

ETABLERINGAR

Västra Långgatan 2
731 85 Köping

Helena Wallón

NÄRINGSLIVSASSISTENT

Besöksadress
Västra Långgatan 2, Köping