Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det har att göra med barnets juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Bekräfta föräldraskapet

När ett barn föds av en ogift kvinna ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

När barnet är fött

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom två veckor efter barnets födelse. I deras e-tjänst går det även att anmäla om gemensam vårdnad.

Till Skatteverkets e-tjänst

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse från Skatteverket till socialnämnden. Handläggare skickar då ett informationsbrev till mamman och besökstid bokas då föräldrarna får legitimera sig och underteckna dokumenten under bevittning.

Innan barnet är fött

Föräldrarna kan även bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse. Kontakta handläggare och boka en tid, då ni får underteckna dokumenten under bevittning. Efter förlossningen får ni lämna kompletterande uppgifter om barnet.

Gifta par

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar med gemensam vårdnad till barn som föds inom äktenskapet.

Samarbete med Arboga kommun

Om det behövs en utförligare form av faderskapsutredning kommer vi hänvisa er vidare till Individ- och familjeomsorgen i Arboga, som Köping samarbetar med sedan 2021-01-01.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ulrika Magnusson

FADERSKAP

Nibblesbackevägen 17, Köping