Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.

Barnets rätt till försörjning och arv

När ett barn föds av en ogift kvinna ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

Enligt Föräldrabalkens 2:a kapitel är det socialtjänstens skyldighet att snarast efter barnets födelse se till att:

  1. fader/föräldraskapet blir fastställt och därmed ordna att barnet får juridisk rätt till båda sina föräldrar
  2. erbjuda att anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket

Fastställa fader-/föräldraskap och anmäla gemensam vårdnad INNAN barnets födelse

Föräldrarna kontaktar handläggare och bokar besökstid. Föräldrarna får legitimera sig och underteckna dokumenten under bevittning. Efter förlossningen får ni lämna kompletterande uppgifter om barnet.

Fastställa fader-/föräldraskap och anmäla gemensam vårdnad EFTER barnets födelse

Socialtjänsten får underrättelse från Skatteverket om ett nyfött barn folkbokfört i Köping med mammas och barnets personuppgifter. Handläggaren skickar informationsbrev till mamman och efterfrågar uppgifter och besökstid bokas då föräldrarna får legitimera sig och underteckna dokumenten under bevittning.

Besöket tar ca 15 minuter, äger rum på Nibblesbackevägen 17 i Förvaltningshuset och ni ska kunna legitimera er med giltig legitimation (körkort/ID/pass).

Efter att barnet är fött och fader-/föräldraskapet och vårdnaden är fastställt skickar handläggare en bekräftelse till Skatteverket, som i sin tur meddelar Försäkringskassan.

Om ni är ett gift heterosexuellt par behöver ni inte göra något, ni blir automatiskt föräldrar med gemensam vårdnad om barnet föds inom äktenskapet.

Samarbete med Arboga kommun

Om det behövs en utförligare form av faderskapsutredning kommer vi hänvisa er vidare till Individ- och familjeomsorgen i Arboga, som Köping samarbetar med sedan 2021-01-01.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Jenny Rosendal

HANDLÄGGARE

Nibblesbackevägen 17