Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Skolsköterska

Skolsköterskan Jenny Lund, arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande, verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan samt deltar i elevhälsoteamets elevhälsoarbete. Jenny finns här måndag till fredag.
Om du vill komma i kontakt med skolsköterskan övriga dagar kan du även då ringa eller skicka e-post.

0221-252 65 jenny.lund@koping.se

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Vår kurator Tina finns på vår skola på måndagar, onsdagar och fredagar, kl.08.00-16.00. Övriga dagar kan hon nås på telefon eller mail.

0221-252 23tina.karlsson@koping.se


Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

 • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
 • att arbeta i grupper med grupprocesser
 • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
 • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
 • konsultation till lärare och annan personal
 • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
 • deltar i elevvårdsteamet och i skolans krisgrupp
 • kan delta i elevvårdskonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Specialpedagog/lärare

Deras uppdrag är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ska även vara en tillgång för elever, pedagoger och rektor i frågor inom det specialpedagogiska området

På S:t Olovsskolan finns specialpedagogen Anna Holm och speciallärarna Åsa Pettersen och Mikaela Persson.

Specialpedagogerna arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

 • samverka med och ge stöd till pedagoger och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller alternativa arbetsmaterial och verktyg.
 • delta i skolans elevhälsoteam.
 • delta i elevvårdskonferenser och följa upp åtgärder som beslutats.
 • vara delaktig vid överlämningar och övergångar inom den egna skolan och vidare till andra skolor.
 • delta i olika former av utredningar med elever.
 • vid behov göra pedagogiska utredningar.
 • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor (år F-6).
 • ha enskild undervisning med elever.
 • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen.
 • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: