Boende och boendestöd

Om du lever med en psykisk funktionsnedsättning kan du behöva stöd i ditt boende - antingen genom att få boendestöd hemma eller genom att flytta till en gruppbostad. Dessa insatser får du genom en behovsprövning av biståndshandläggare.

Boendestöd

Boendestöd innebär att du bor själv men får stöd i ditt hem. Det kan ges till dig som inte klarar av ett eget boende fullt ut på grund av en psykisk funktionsnedsättning, eller annan funktionsnedsättning i kombination med drogmissbruk. Stödet utformas olika beroende på din situation och dina specifika behov.

Tanken är att din livssituation ska förbättras genom att ge stöd i ditt eget boende, och genom att ge möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Målet är att du på sikt ska kunna klara dig själv.

Plats i gruppbostad

En gruppbostad är ett boende med fast personal som stödjer dem som bor där. En gruppbostad är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte klarar av att bo själv.

Ansök hos biståndsenheten

För att få boendestöd eller plats i gruppbostad behöver en handläggare göra en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Du påbörjar en utredning genom att göra en skriftlig ansökan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Andersson

ENHETSCHEF SOCIALPSYKIATRI, BOENDE OCH ÖPPEN VERKSAMHET

Maria Frid

ENHETSCHEF SOCIALPSYKIATRI, BOENDESTÖD