Rapportera otrygga händelser, platser och skadegörelse

Här kan du rapportera in otrygga händelser, platser och skadegörelse. Det som rapporteras in förs sedan in i vårt system Embrace som vi använder för att kartlägga brott och otrygghetsskapande aktiviteter.

Detta formulär ersätter inte en polisanmälan

En inrapportering här ersätter inte en polisanmälan. Du ska alltid göra en polisanmälan vid brott.

Vid akuta ärenden som pågående brott ska du ringa:

112

För att komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott som inte är akut ska du ringa:

114 14

Vad vill du rapportera? * (obligatorisk)
Välj alternativ
Vad vill du rapportera?Varför upplevde du platsen som otrygg?
500
Vad för typ av skadegörelse?
När skedde det/när upptäckte du det? * (obligatorisk)
När skedde det/när upptäckte du det?

Kan vi kontakta dig om vi har följdfrågor? Detta är frivilligt.
Kan vi kontakta dig om vi har följdfrågor? Detta är frivilligt.
Sidansvarig:

Senast uppdaterad: