Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för hälsan och miljön och ska så långt som möjligt undvikas. De används mot skadedjur och oönskade växter och mikroorganismer. För att ett medel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

För dig som inom en verksamhet vill sprida bekämpningsmedel (yrkesmässig spridning) krävs anmälan eller tillstånd. Det gäller bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3, vilket även omfattar ogräsättika. Den som ska utföra spridningen måste genomgå en behörighetskurs som länsstyrelsen ordnar. Privatpersoners användning av klass 3-medel omfattas inte av dessa krav.

Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ övervägas, till exempel mekanisk eller termisk bekämpning. Detta ska beskrivas i ansökan/anmälan.

Här kan du läsa om din tänkta spridning av bekämpningsmedel omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt:

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd/anmälan

Din anmälan eller ansökan om tillstånd ska skriftligen lämnas till miljöenheten senast fyra veckor innan spridningen är tänkt att utföras.

Avgift

För handläggning av ansökan och anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel tar miljöenheten ut en avgift utifrån en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2021

Biocidprodukter

Biocidprodukter är bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. För att yrkesmässigt få sprida en biocidprodukt har man en skyldighet att informera om spridningen i de fall spridningen gäller en plats som allmänheten har tillträde till. Även miljöenheten ska informeras senast i samband med att spridningen sker eller direkt efter att den skett.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!