Information om elevhälsan

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns Elevhälsan, som leds av rektor Johan Hallberg.

Rektor är också ansvarig för motsvarande frågor inom förskolan i Kolsva, i nära samarbete med rektor för förskolan. Då vi har förmånen att följa barnen från 1-16 år, kan vi sätta in rätt stöd i rätt tid och sedan följa eleven under en lång tidsperiod.

Mellan 15 och 20 procent av eleverna har del i någon form av särskilt stöd, till exempel anpassningar inom klassens ram: muntliga prov och läxförhör, förenklade texter, tekniska hjälpmedel eller annat stöd av speciallärare, specialpedagog eller beteendevetare.

Mobbning och kränkande behandling

Elevhälsan ansvarar också för arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med skolan om du får veta att ditt barn, eller något annat barn, blir kränkt eller mobbat. Prata med kontaktläraren, eller med någon i Elevhälsan. Vänta inte! Hellre ett samtal "för mycket" än ett för lite!

Malmaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elevhälsan är en sammanslagning av det som i tidigare lagstiftning kallades elevvård och skolhälsovård.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: