Skolsköterska

Skolsköterskan representerar den medicinska delen av elevhälsan och finns på skolan onsdagsförmiddagar och torsdagar.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare och har som uppdrag att:

  • Följa barns och ungdomars utveckling
  • Arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor
  • Ge råd och stöd i sådant som påverkar hälsan och måendet

Vi erbjuder

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer (enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet)
  • Enklare sjukvårdsinsatser

Skolläkare finns på skolan vid några tillfällen per läsår och tid bokas via skolsköterska.

Vid sjukdom hänvisar vi till vårdcentral eller annan vårdinrättning.

 

Bra länkar

www.1177.se

www.umo.se

Lotta Gunnarsson

SKOLSKÖTERSKA

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: