Strandskydd

Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften, att se till att allmänheten har tillträde till våra stränder och för att skydda växter och djur som lever i strandområden, sjöar och vattendrag.

Vad är strandskydd?

Strandskydd är ett generellt skydd som infördes i hela landet år 1975. Det gäller vid kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området  sträcker sig  vanligtvis 100 meter inåt land och 100 meter utåt vattnet. I vissa fall  har Länsstyrelsen  utökat skyddet så att det sträcker sig 300 meter  inåt land.

I ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra och inte. Du får till exempel inte bygga nya byggnader eller ändra byggnaders användning så att allmänheten hindras från att vistas i området. Andra åtgärder som inte är tillåta är att anlägga bryggor, sätta upp staket, fälla träd,  schakta, gräva eller spränga.

Möjlighet till dispens från strandskyddet

I vissa fall kan undantag göras från strandskyddet, det vill säga att du har möjlighet till att få en dispens (som måste sökas) ifall området:

  • redan används på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan lösas utanför området
  • behövs för att utöka en befintlig verksamhet och behovet inte kan lösas utanför området
  • behövs för att tillgodose ett viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
  Avgift för strandskyddsdispens

  För handläggning av en strandskyddsdispens tar samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige. Hur stor avgiften blir är beroende av om åtgärden kan betraktas som stor eller liten. För närmare information om vad som gäller i just ditt fall kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen:

  samhallsbyggnad@koping.se0221-250 00 

  Du kan även behöva andra tillstånd för din planerade anläggning.

  Ansökan om dispens

  Din ansökan om strandskyddsdispens skickar du  till samhällsbyggnadsförvaltningen och du  använder dig av blanketten nedan.

  Bygglov och strandskyddsdispens, två olika saker

  Även om du fått bygglov behöver du dispens från strandskyddsreglerna. När bygglov inte är ett krav behöver du ändå strandskyddsdispens, exempelvis för en brygga eller  friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

  Vad händer om jag gjort en åtgärd utan strandskyddsdispens?

  Om du utfört en åtgärd inom strandskyddat område utan att  ha beviljats dispens har du möjlighet att söka  det i efterhand. För att en dispens ska kunna beviljas behöver ett av ovanstående skäl vara uppfyllda.

  Om dispens inte kan beviljas kan du bli tvungen att ändra eller riva det du byggt. Vid utförda förändringar i mark kan du även bli tvungen att återställa dessa till ursprungligt skick.

  Kommunen kontrollerar strandskyddet

  Samhällsbyggnadsförvaltningen  bedriver tillsyn för att kontrollera att strandskyddets syften följs. Det  innebär att vi handlägger klagomål och även själva initierar tillsyn  av strandskyddade områden.

  Om det utförts åtgärder inom ett strandskyddat område utan att strandskyddsdispens beviljats  har samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att ställa krav på återställande. Vid misstanke om brott mot miljöbalken lämnas en anmälan om misstänkt miljöbrott till åklagare för prövning.

  Anmälan

  Om du misstänker att någon gjort en åtgärd som kräver dispens från strandskydd kan du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen:

  0221-250 00

  samhallsbyggnad@koping.se

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad:

  Samhällsbyggnad

  Besöksadress
  Kristinelundsvägen 4, Köping

  Postadress

  Köpings kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  731 85 Köping

  Öppettider

  Måndag-fredag: 8.00-16.00
  Lunchstängt: 12.00-13.00

  Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

  Boka ditt besök

  Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

  Johanna Wessén

  MILJÖINSPEKTÖR