Höns och minigris i trädgården

Om du bor inom detaljplanelagt område och vill skaffa djur som inte räknas som sällskapsdjur måste du söka tillstånd hos miljöenheten.

Ansök om tillstånd

Anledningen till att du behöver söka tillstånd är för att miljöenheten ska göra en prövning om djurhållningen riskerar att bli en olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet menas en störning som kan påverka hälsan och som inte är ringa eller tillfällig. Djurhållningen får inte medföra risk att grannar störs av exempelvis ljud, lukt, flugor eller skadedjur.

Ansökan om tillstånd gör du genom att fylla i blanketten i länken nedan och skicka in till miljöenheten. Tillsammans med din ansökan skickar du med skötselrutiner, eventuell gödselhantering, skiss/ritning på utrymme där djuren ska vistas samt kontaktuppgifter till grannar som kan vara berörda.

Djur som kräver tillstånd

De djur som kräver tillstånd för att hållas inom detaljplanelagt område är: häst, nötkreatur, får, get, svin, minigris, alla sorters ormar oavsett om de är giftiga eller inte, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Höns räknas inte som sällskapsdjur och för att hålla höns krävs att du söker tillstånd. Tillstånd till tupp beviljas inte då risken för ljudstörningar är mycket stor.

Vad är detaljplanelagt område?

För att ta reda på om området där du bor är detaljplanelagt kan du söka i kartan nedan.

Avgift för ansökan

För handläggning av ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område tar miljöenheten ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid det tar att handlägga din ansökan.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Länsstyrelsens ansvarsområde

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskyddet. Om du vill starta en yrkesmässig verksamhet med djurhållning behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västmanland

010-224 90 00

vastmanland@lansstyrelsen.se

Registrera dina fjäderfän

Sedan april 2021 gäller nya regler om registrering av fjäderfän. Det innebär att alla som håller fjäderfän, oavsett antal ska registrera detta hos Jordbruksverket.

Registrering och godkännande - Jordbruksverket.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!