Ullvi Ängar

Området ligger mellan Ullvi industriområde och Ullvi Backar. Det pågår detaljplaneläggning för bostäder, verksamheter, förskola, skola och särskilt boende för äldre.

Illustration över området

Detaljplanering pågår

Detaljplanen föreslår att det blir verksamheter närmast Volvo, med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

Området redovisas i översiktsplanen som ett område för framtida verksamheter. Marken inom området ägs av kommunen.

Ullvi Ängar i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT

Anita Iversen

PLANCHEF