Ullvi Ängar

Området ligger mellan Ullvi industriområde och Ullvi Backar. En ny detaljplan har tagits fram för området som innebär att det kan byggas bostäder, verksamheter, förskola, skola och särskilt boende för äldre.

Ett nytt område med många möjligheter

En detaljplan för området blev klar i januari 2023. Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter närmast Volvo Powertrain, med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende, och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

Området redovisas i översiktsplanen som ett område för framtida verksamheter. Marken inom området ägs av kommunen.

Ullvi Ängar i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT

Anita Iversen

PLANCHEF