Samhällsbygg­nads­nämnden

Samhällsbyggnads­­nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och i naturvårdsfrågor och för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning.

Nämnden ska också allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, fastigheter, miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som behövs.

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Ola Saaw M, ordförande (bild ovan)
Annika Duàn S, vice ordförande
Christian Nålberg S
Niklas Nordlund S
Hans Winberg S
Heinz Blahusch S
Agneta Sellholm M
Marie Ahlberg V
Lars-Axel Nordell KD
Johan Filander SD
Fredrik Andersson SD

Ersättare

Mattias Uhr S
Peter Vesper S
Arne Hedkvist S
Henrik Laestander S
Vakant S
Kent Andersson M
Kent Appelgren M
Håkan Fröling L
Lars Isaksson C
Martin Kättström SD
Sören Jakobsson SD

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2022

 • 3 februari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 21 april
 • 25 maj
 • 23 juni
 • 1 september
 • 29 september
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Angelica Strand

NÄMNDSEKRETERARE

Ola Saaw

KOMMUNALRÅD/ORDFÖRANDE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Rådhuset, Stora torget