Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personal på S:t Olovsskolan.

Angelica Douhan, lärare 4aangelica.douhan@koping.se

Abbas Ibrahim, elevassistentabbas.ibrahim@koping.se

Anders Larsson, fritidspedagog Solrosens fritidsanders.larsson@koping.se

Anna Holm, specialpedagog
0221-251 59073-662 98 51anna.holm@koping.se

Anna Sundqvist, lärare 6a
anna.sundqvist@koping.se

Anna Söderlund, lärare 6c, förstelärare
anna.soderlund@koping.se

Anna von Walden, lärare 3a
anna.von.walden@koping.se

Anneli Silfver, lärare 1b, förstelärare
anneli.silfver@koping.se

Annelie Vlachos, Förskoleklasslärare Solrosen
annelie.vlachos@koping.se
Annelie Jansson, fritidspedagog år 2 fritids,
073-662 94 30annelie.s.jansson@koping.se

Anne-Sophie Persson, speciallärare 4-6anne-sophie.persson@koping.se

Annika Leval Malmström, elevassistent
073-662 32 55annika.leval@koping.se

Carina Lindholm, lärare 1a
carina.lindholm@koping.se

Charlotta Engdahl, lärare, textilslöjdcharlotta.engdahl@koping.se

Christian Lindholm, bitr. rektor
076 516 49 94christian.lindholm@koping.se

Christina Kicki Bostedt, lärare 1c, förstelärare
christina.bostedt@koping.se

Elina Karlsson, lärare år2
elina.karlsson@koping.se

Emelie Pettersson, lärare 4cemelie.pettersson@koping.se

Emma Kaatari, lärare 4b
emma.kaatari@koping.se

Emma Wahlborg, (föräldrarledig)
emma.wahlborg@koping.se

Erica Öhman, lärare 2a
erica.ohman@koping.se

Eva Enqvist-Olsson, fritidspersonal Bullerbyn
073-662 94 32eva.enkvist-olsson@koping.se

Frida Norlin, resurslärare år 4
frida.norlin@koping.se

Helén Neva-Jouni, lärare år1
helen.neva-juoni@koping.se

Hanna Andersson, lärare 2b
hanna.andersson2@koping.se

Helena Staflin, lärare år 4, 5 och 6
073-662 32 52helena.staflin@koping.se

Huda Ibrahim, lärare 5a
Huda.Yasser-ibrahim@koping.se

Ingela Grund, SvA lärare år 4, 5 och 6ingela.grund@koping.se

Irmelin Lindström, elevassistent Galaxen
irmelin.lindström@koping.se

Janina Pettersson, förskollärare FC Solrosen
073-662 94 31janina.pettersson@koping.se

Jenny Lund, skolsköterska0221-252 65jenny.lund@koping.se

Jessica Gaard, lärare 5c,
jessica.gaard@koping.se

Johanna Vinter-Palmqvist, lärare 6b (föråldrarledig)
johanna.vinterpalmqvist@koping.se

Jorge Carrion, lärarvik 6b
jorge.carrion@koping.se

Karin Berglund, lärare 2b
karin.berglund@koping.se

Karin Wästvind, lärare 5b
karin.wastvind@koping.se

Karina Mazun, förskollärare FB Bullerbyn
073-662 94 32karina.mazun@koping.se

Kristoffer Salin, elevassistent
kristoffer.salin@koping.se

Kristin Diaz, lärare 2c
kristin.diaz@koping.se

Lars Haglund, fritidspedagog Kojan
lars.haglund@koping.se

Lars-Uno Wiman, vaktmästare
0221-251 63lars-uno.wiman@koping.se

Lilly Eklund, sva-lärare 1-3lilly.eklund@koping.se

Linda Elste, lärare 3a
linda.elste@koping.se

Linda Stevadotter, rektor
linda.stevadotter@koping.se0221-251 01

Madeleine Häggkvist, förskollärare FB Bullerbyn
073-662 94 32madeleine.haggkvist@koping.se

Magnus Gahnström, lärare år 4
magnus.gahnstrom@koping.se

Malin Larsson, fritidspedagog Ekorren
073-662 94 30malin.larsson@koping.se

Malin Åsvik, lärare 4b (föräldrarledig)
malin.asvik@koping.se

Marianne Ait-Salah, fritidspersonal Ekorren
073-662 94 30marianne.aitsalah@koping.se

Mathias Persson, elevassistentmathias.persson@koping.se

Mikaela Persson, ma-resurs
mikaela.persson@koping.se

Murad Oudeh, vik fritidspedagogmurad.oudeh@koping.se

Nadja Malmgren, lärarassistent i år 1-3
nadja.malmgren@koping.se

Natalie Laurila, lärare, FA Ekorren
natalie.laurila@koping.se

Nina Zethelius, fritidspedagog Solrosen073-662 94 31nina.zethlius@koping.se

Patrik Viborg, fritidspersonal Kojan fritids
073-662 32 91patrik.viborg@koping.se

Paulina Dahlgren, musiklärare, (föräldrarledig)
paulina.dahlgren@koping.se
Peter Holmqvist, idrottslärare073-765 71 4peter.holmqvist@koping.se

Peter Lööw, fritidspedagog Bullerbyn073-662 94 32peter.loow@koping.se

Petra Signal, lärare 3bpetra.signal@koping.se

Sanna Jaska, lärare, FA Ekorren
sanna.jaska@koping.se

Simon Öberg, musiklärare
simon.oberg@koping.se

Sara Sähl, fritidspedagog År 2 fritids
073-662 32 91sara.sahl@koping.se

Therese Blomkvist, idrottslärare
073-662 32 92therese.blomkvist@koping.se

Tina Karlsson, kurator
0221-252 23tina.karlsson@koping.se

Tommy Holmqvist, ma-resurs
tommy.holmqvist@koping.se

Ulrika Larsson, skoladministratör
0221-251 05070-164 45 31ulrika.larsson@koping.se

Viktor Morin, musiklärare
viktor.morin@koping.se

Åsa Pettersen. spec. pedagog
076-516 49 95asa.pettersen@koping.se

Åsa Sjöberg, fritidspedagog År 2 fritids
073-662 94 32asa.sjoberg@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: