Kontaktuppgifter

Text

Kontaktuppgifter all personal Kolsva skolområde

Rektorer

Johan Hallberg
0221-256 95johan.hallberg@koping.se

Gun-Marie Persson
0221-256 99   gun-marie.persson@koping.se

Skoladministratörer

Åsa Eriksson 0221-256 85asa.eriksson@koping.se

Eva Sköld0221-256 86 eva.skold@koping.se 

Skolsköterska

Maria Hemström0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Skolkurator

Eva Svansbo0221-258 36  eva.svansbo@koping.se

Studie- och yrkesvägledare

Henrik Zarins0221-256 82henrik.zarins@koping.se


Lärare och övrig personal


Ahlgren, Malin, Pärlugglans fritidshemsavdelning/Ungdomsgården0221-258 38malin.ahlgren@koping.se 

Al Hamad, Mohammad, kontaktlärare 8A
0221-258 43mohammad.al-hamad@koping.se   

Andersen, Ona, slöjdlädare mellanstadiet
0221-258 40  ona.andersen@koping.se

Andersson, Andreas, elevassistent
andreas.andersson@koping.se  

Andersson, Anna, kontaktlärare 7C
0221-258 48  anna.andersson@koping.se
Andersson, Helena, kontaktlärare åk 2 Tornugglan0221-256 89helena.m.andersson@koping.se 

Andersson, Malin, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37malin.andersson@koping.se  

Berg, Ida, lärare mellanstadiet
0221-258 40ida-lena.berg@koping.se

Berglind-Johansson, Karin, fritidshemmet Oden
0221-259 50 karin.berglind-johansson@koping.se

Bjerring Eriksson, Birgitte,
birgitte.bjerring-eriksson@koping.se  

Breznik, Nina, kontaktlärare 7C 0221-258 48   nina.breznik@koping.se

Borgenvik, Lisbeth, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37 lisbeth.borgenvik@koping.se

Brock, Karin, kontaktlärare åk 2 Pärlugglan
0221-256 84karin.brock@koping.se

Broman, Karin, kontaktlärare 9A 
0221-258 43karin.broman@koping.se  

Carlmarker, Carola, kontaktlärare 8A 0221-258 41  carola.carlmarker@koping.se   

Danielsson, Magdalena, lärare i liten undervisningsgrupp 6-9
0221-258 49  magdalena.danielsson@koping.se  

Edberg, Ylwa, speciallärare lågstadiet
0221-256 87ylwa.edberg@koping.se   

Edström, Emelie, lärare Odensvi skola åk 3-4 0221-250 50   emelie.edstrom@koping.se

Eklund, Maria, kontaktlärare 3 Pärlugglan
0221-258 28   maria.eklund@koping.se

Ekman, Carina, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38carina.ekman@koping.se  

Engvall, Agnes, kontaktlärare 5C 0221-258 40  agnes.engvall@koping.se

Eriksson, Åsa, skoladministratör
0221-256 85  asa.eriksson@koping.se

Fager, Lars, fritidsledare Ungdomsgården
0221-258 00lars.fager@koping.se
Frisk-Solem, Jennie, kontaktlärare 6B
0221-258 40 jennie.frisk-solem@koping.se

Gerdin-Landrum, Deodra, förskollärare Jordugglan
0221-258 37 deodra.gerdinlandrum@koping.se
Goth, Ulrika, Lärare förskoleklass Odensvi skola
0221-250 50  ulrika.goth@koping.se  

Grelsson, Niclas, kurator (tj.led)
0221-258 36 niclas.grelsson@koping.se

Gustafsson, Ann-Louise, Pärlugglans fritidshemsavdelning
0221-256 84ann-louise.gustafsson@koping.se

Gustavsson, Samuel, kontaktlärare 9B

0221-258 43 samuel.gustavsson@koping.se  

Gyllström-Ackesten, Sofia, kontaktlärare 4B0221-258 39 sofia.gyllstrom-ackesten@koping.se

Göransson, Josefine, kontaktlärare 8C0221-258 41josefine.goransson@koping.se

Göthe, Torbjörn, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37torbjorn.gothe@koping.se   

Hahre, Sandra, kontaktlärare F Jordugglan
0221-258 37 sandra.hahre@koping.se 
Hallberg, Johan, rektor
0221-256 95johan.hallberg@koping.se  

Hellström, Leila, skolbibliotekarie
0221-258 35  leila.hellstrom@koping.se

Hemström, Maria, skolsköterska0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Holmström, Annika, Kontaktlärare 4C tjled VT-220221-258 39  annika.holmstrom@koping.se 
Iwarsson-Czitrom, Mirjam, kontaktlärare 9C
0221-258 68mirjam.iwarsson-czitrom@koping.se

Jigelius, Camilla, kontaktlärare 1 Jordugglan
0221-258 37 camilla.jigelius@koping.se  

Jansson, Anders, kontaktlärare 7C
0221-258 48  anders.jansson@koping.se

Johansen, Annika, kontaktlärare 6A
0221-258 40annika.johansen@koping.se

Kaipio, Eerikki, kontaktlärare 7A
0221-258 48eerikki.kaipio@koping.se

Karlsson, Agneta, elevassistent
0221-258 39agnetha.karlsson@koping.se

Carlsson, Astrid, kontaktlärare 7B
0221-258 48astrid.carlsson@koping.se

Karolczak, Anna, fysioterapeut 076-516 49 02  anna.karolczak@koping.se  

Kärdevik, Linnéa, fysioterapeut, tjled.

076-516 49 02  linnea.kardevik@koping.se
Lageson, Agnetha, föreståndare fritidshemmet
0221-256 97 Agnetha.lageson@koping.se

Lahti, Jenny, kontaktlärare åk 3 Jordugglan
0221-258 28jenny.lahti@koping.se

Larsson, Mikael, elevassistent
0221-258 49mikael.larsson@koping.se

Larsson, Ronny, kontaktlärare 9C
0221-258 43ronny.larsson@koping.se  
Larsson, Tony, kontaktlärare 8A
0221-258 41    tony.larsson@koping.se  

Lennartsson, Therese, lärare mellanstadiet
0221-258 40   therese.lennartsson@koping.se

Lille, Reija, kontaktlärare 1 Pärlugglan 0221-256 84  reija.lille@koping.se  

Lindstrand, Matilda, kontaktlärare 4C
0221-258 39marita.lindstrand@koping.se

Lundell Jansson, Jeanette, kontaktlärare 6C0221-258 40  jeanette.jansson2@koping.se

Lövgren, Carina, textilslöjdlärare
0221-258 68carina.lovgren@koping.se

Mårten, Susanne, kontaktlärare 9B
0221-258 43  susanne.marten@koping.se
Nilsson, Katarina, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89 katarina.nilsson@koping.se  

Nilsson, Victoria, lågstadielärre 0221-258 38  victoria.nilsson@koping.se

Olofsson, Sofie, förskollärare Tornugglan
0221-256 89 sofie.olofsson@koping.se

Olsson, Martin, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89martin.olsson@koping.se   

Onell, Kent, lärare Odensvi skola åk 1-2

0221-250 50    kent.onell@koping.se

Persson, Gun-Marie, rektor
0221-256 99gun-marie.persson@koping.se

Persson, Ida, kontaktlärare F Pärlugglan
0221-256 84ida.persson@koping.se

Porthén, Ulrika, elevassistent
0221-258 47ulrika.porthen@koping.se

Rainoni, Francesca, föreståndare särsk.undervisninsgrupp
0221-258 49073-662 03 16francesca.rainoni@koping.se   

Ramström, Joacim, kontaktlärare 8B 0221-258 41    joacim.ramstrom@koping.se

Regin Ljunggren, Susanne, kontaktlärare åk 2 Jordugglan
0221-258 37susanne.regin-ljunggren@koping.se

Roos Johansson, Sara, kontaktlärare F Tornugglan
0221-256 89sara.roos-johansson@koping.se

Rudin, Maya, lärare 8B
0221-258 48maya.rudin@koping.se

Ryd, Maria, kontaktlärare 4A
0221-258 39     maria.ryd@koping.se

Sjöman, Christofer, lärare mellanstadiet
0221-258 40christofer.sjoman@koping.se  

Sköld, Eva, skoladministratör receptionen
0221-256 86    eva.skold@koping.se

Stam, Marie, föreståndare ungdomsgården
0221-258 00marie.stam@koping.se

Stenquist, Elinor, kontaktlärare 1Tornugglan0221-256 89  elinor.stenquist@koping.se

Sundius, Gabrielle, kontaktlärare åk 3 Tornugglan0221-258 28gabrielle.sundius@koping.se

Svansbo, Eva, kurator
0221-258 36    eva.svansbo@koping.se

Svensson, Petra, elevassistent
petra.svenssson@koping.se

Sverin, Eva, speciallärare mellanstadiet
0221-258 46eva.sverin@koping.se

Sverin, Martina, kontaktlärare 5B 0221-258 40 martina.sverin@koping.se 

Tjernberg, Martin, vaktmästare
070-686 65 07martin.tjernberg@koping.se

Trybom, Marie, lärare högstadiet
0221-258 48marie.trybom@koping.se

Vanberg, Anna, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38 anna.vanberg@koping.se

Vanberg, John, kontaktlärare 8C
0221-258 41john.vanberg@koping.se

Wennerström, Susanne, kontaktlärare 7A
0221-258 48susanne.wennerstrom@koping.se

Vestlund, Katja, rastpedagog
0221-258 37katja.lindkvist@koping.se
Wieveg-Gustafsson, Anette, kontaktlärare 5A0221-258 40  anette.wieveg-gustafsson@koping.se

Wievegg, Cecilia, specialpedagog 0221-258 45      cecilia.wievegg@koping.se


Zarins, Henrik
, Studie- och yrkesvägledare/intendent
0221-256 82henrik.zarins@koping.se 


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: