Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter all personal Kolsva skolområde

Rektorer

Johan Hallberg
0221-256 95johan.hallberg@koping.se

Gun-Marie Persson
0221-256 99   gun-marie.persson@koping.se

Skoladministratörer

Åsa Eriksson 0221-256 85asa.eriksson@koping.se

Tuija Koivunen0221-256 86 tuija.koivunen@koping.se 

Skolsköterska

Maria Hemström0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Skolkurator

Niclas Grelsson 0221-258 36niclas.grelsson@koping.se

Studie- och yrkesvägledare

Henrik Zarins0221-256 82henrik.zarins@koping.se


Lärare och övrig personal


Ahlgren, Malin, Pärlugglans fritidshemsavdelning/Ungdomsgården0221-258 38malin.ahlgren@koping.se 

Al Hamad, Mohammad, kontaktlärare 7A
0221-258 43mohammad.al-hamad@koping.se

Andersson, Andreas, elevassistent
andreas.andersson@koping.se

Andersson, Helena, kontaktlärare åk F Tornugglan
0221-256 89helena.m.andersson@koping.se 

Andersson, Malin, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37malin.andersson@koping.se  

Arvidsson, Eva-Lena, specialpedagog 0221-258 45eva-lena.arvidsson@koping.se

Arvidsson, Tommy, lärare högstadiet 0221-258 41tommy.arvidsson@koping.se 

Bedros, Alin, lärare språkverkstan
073-699 50 45

Berg, Ida, lärare mellanstadiet
0221-258 40ida-lena.berg@koping.se

Berglind-Johansson, Karin, fritidshemmet Oden
0221-259 50 karin.berglind-johansson@koping.se

Bjerring Eriksson, Birgitte,
birgitte.bjerring-eriksson@koping.se

Borgenvik, Lisbeth, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89lisbeth.borgenvik@koping.se

Breznik, Nina,  kontaktlärare 8C
0221-258 48nina.breznik@koping.se

Brock, Karin, kontaktlärare åk F Pärlugglan
0221-256 84karin.brock@koping.se

Broman, Karin, kontaktlärare 7A 
0221-258 43karin.broman@koping.se

Edberg, Isabell, elevassistent
isabell.edberg@koping.se 

Edberg, Rebecca, rastpedagog
rebecca.edberg@koping.se

Edberg, Ylwa, speciallärare lågstadiet
0221-256 87ylwa.edberg@koping.se

Edström, Emelie, Lärare åk 1-2 Odensvi skola
0221-250 50 emelie.edstrom@koping.se
Eklund, Maria, kontaktlärare F Pärlugglan
0221-256 84maria.eklund@koping.se

Ekman, Carina, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38carina.ekman@koping.se

Eriksson, Åsa, skoladministratör
0221-256 85  asa.eriksson@koping.se

Fager, Lars, fritidsledare Ungdomsgården
0221-258 00lars.fager@koping.se
Frisk-Solem, Jennie, kontaktlärare 4B
0221-258 40 jennie.frisk-solem@koping.se

Gerdin-Landrum, Deodra, förskollärare Jordugglan
0221-258 37 deodra.gerdinlandrum@koping.se
Goth, Ulrika, Lärare förskoleklass Odensvi skola
0221-250 50  ulrika.goth@koping.se  

Gustafsson, Ann-Louise, Pärlugglans fritidshemsavdelning
0221-256 84ann-louise.gustafsson@koping.se

Gustavsson, Samuel, kontaktlärare 6A
0221-258 39 samuel.gustavsson@koping.se 

Gyllström-Ackesten, Sofia, lärare mellanstadiet
0221-258 40 sofia.gyllstrom-ackesten@koping.se

Göransson, Josefine, kontaktlärare 9C0221-258 41josefine.goransson@koping.se

Göthe, Torbjörn, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37torbjorn.gothe@koping.se

Hallberg, Johan, rektor
0221-256 95johan.hallberg@koping.se  

Hemström, Maria, skolsköterska0221-256 83maria.hemstrom@koping.se

Holmström, Annika, Kontaktlärare 5C0221-258 40  annika.holmstrom@koping.se 
Iwarsson-Czitrom, Mirjam, kontaktlärare 7C
0221-258 68mirjam.iwarsson-czitrom@koping.se

Jansson, Gunnel, fritidshemmet Oden
0221-259 50gunnel.jansson@koping.se 

Jigelius, Camilla, kontaktlärare 3 Jordugglan
0221-258 28 camilla.jigelius@koping.se

Johansen, Annika, kontaktlärare 4A
0221-258 40annika.johansen@koping.se

Kaipio, Eerikki, kontaktlärare 8A
0221-258 48eerikki.kaipio@koping.se

Karlsson, Agneta, elevassistent
0221-258 39agnetha.karlsson@koping.se

Carlsson, Astrid, kontaktlärare 8B
0221-258 48astrid.carlsson@koping.se

Koivunen, Tuija, skoladministratör, receptionen
0221-256 86tuija.koivunen@koping.se

Kärdevik, Linnea, fysioterapeut 076-516 49 02linnea.kardevik@koping.se

Lageson, Agnetha, föreståndare fritidshemmet
0221-258 38 Agnetha.lageson@koping.se

Lahti, Jenny, kontaktlärare åk 1 Jordugglan
0221-258 37jenny.lahti@koping.se

Larsson, Mikael, elevassistent
0221-258 49mikael.larsson@koping.se

Larsson, Ronny, kontaktlärare 7C
0221-258 43ronny.larsson@koping.se

Lille, Reija, kontaktlärare åk 3 Pärlugglan
0221-258 28reija.lille@koping.se  

Ljunggren, Boel, specialpedagog
0221-258 70boel.ljunggren@koping.se  

Lundblad, Peter, kontaktlärare 7B
0221-258 43peter.lundblad@koping.se

Lundell Jansson, Jeanette, kontaktlärare 4C0221-258 40  jeanette.jansson2@koping.se

Lövgren, Carina, kontaktlärare 9B
0221-258 68carina.lovgren@koping.se

Mattsson-Andersson, Maria, lärare åk 3-4 Odensvi skola
0221-250 50  maria.mattsson-andersson@koping.se

Mårten, Susanne, kontaktlärare 7B
0221-258 43  susanne.marten@koping.se
Neljestam, Jessica, kontaktlärare 9B
0221-258 41jessica.neljestam@koping.se

Nilsson, Katarina, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89 katarina.nilsson@koping.se

Norin, Per, lärare i liten undervisningsgrupp 6-9
0221-258 49 per.norin@koping.se

Nyström, Sandra, kontaktlärare 2 Jordugglan
0221-258 37 sandra.nystrom@koping.se 

Olofsson, Sofie, förskollärare Tornugglan
0221-256 89 sofie.olofsson@koping.se

Olsson, Martin, Tornugglans fritidshemsavdelning
0221-256 89martin.olsson@koping.se

Persson, Gun-Marie, rektor
0221-256 99gun-marie.persson@koping.se

Persson, Ida, kontaktlärare 2 Pärlugglan
0221-256 84ida.persson@koping.se

Porthén, Ulrika, elevassistent
0221-258 47ulrika.porthen@koping.se

Rainoni, Francesca, föreståndare särsk.undervisninsgrupp
0221-258 49073-662 03 16francesca.rainoni@koping.se

Regin Ljunggren, Susanne, kontaktlärare åk F Jordugglan
0221-258 37susanne.regin-ljunggren@koping.se

Roos Johansson, Sara, kontaktlärare 2 Tornugglan
0221-256 89sara.roos-johansson@koping.se

Rudin, Maya, lärare högstadiet
0221-258 48maya.rudin@koping.se

Ryd, Maria, kontaktlärare 5A
0221-258 40maria.ryd@koping.se

Sandbom, Anders, kontaktlärare 8B
0221-258 48anders.sandbom@koping.se

Sjöman, Christofer, kontaktlärare 5B
0221-258 40christofer.sjoman@koping.se

Skoglund Berg, Lise-Lotte, åk 6
0221-256 84liselotte.skoglund-berg@koping.se

Stam, Marie, föreståndare ungdomsgården
0221-258 00marie.stam@koping.se

Stenquist, Elinor, kontaktlärare åk 3 Tornugglan
0221-258 28elinor.stenquist@koping.se

Sundius, August, elevassistent
august.sundius@koping.se

Sundius, Gabrielle, kontaktlärare åk 1 Tornugglan
0221-256 89gabrielle.sundius@koping.se

Svensson, Petra, elevassistent
petra.svenssson@koping.se

Sverin, Eva, speciallärare mellanstadiet
0221-258 46eva.sverin@koping.se

Sverin, Martina, kontaktlärare 6B
0221-258 39martina.sverin@koping.se 

Tibblin, Henrik, kontaktlärare 9C
0221-258 41henrik.tibblin@koping.se

Tjernberg, Martin, vaktmästare
070-686 65 07martin.tjernberg@koping.se

Thunborg, Karin, fritidshemmet Tornugglan
0221-258 47karin.thunborg@koping.se

Trybom, Marie, lärare högstadiet
0221-258 48marie.trybom@koping.se

Vanberg, Anna, fritidshemmet Pärlugglan
0221-258 38 anna.vanberg@koping.se

Vanberg, John, kontaktlärare 9A
0221-258 41john.vanberg@koping.se

Wennerström, Susanne, kontaktlärare 8A
0221-258 48susanne.wennerstrom@koping.se

Vestlund, Katja, Jordugglans fritidshemsavdelning
0221-258 37katja.lindkvist@koping.se
Wieveg-Gustafsson, Anette, kontaktlärare 6C
0221-258 39anette.wieveg-gustafsson@koping.se

Wievegg, Cecilia, kontaktlärare 9B
0221-258 43cecilia.wievegg@koping.se

Vikergård, Joanna, specialpedagog
0221-258 47joanna.vikergard@koping.se

Monika Wång, textilslöjdslärare mellanstadiet
0221-258 40monika.wang@koping.se

Zarins, Henrik, Studie- och yrkesvägledare/intendent
0221-256 82henrik.zarins@koping.se 


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: