Enskilt vatten

Om du har en egen brunn är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Vänd dig gärna till miljöenheten om du vill ta prov på dricksvattnet. Analyserna görs av ett godkänt laboratorium.

Ingen vattenprovsinlämning den 30 april

Tisdag den 30 april har miljöenheten ändrade öppettider och därför är det ingen vattenprovsinlämning denna dag. Övriga tisdagar är det inlämning som vanligt.

Hämta och lämna provtagningsflaskor

Provtagningsflaskor hämtar du hos miljöenheten. Provet tar du på en tisdag och lämnar till oss på miljöenheten mellan klockan 08.00 och 12.00 samma dag. Tänk på att brunnen måste ligga i Köpings kommun. Närmare instruktioner om hur du gör när du tar provet får du med dig hem tillsammans med provtagningsflaskorna. 

Svar på prover och kostnad

Provet analyseras och svaret skickas till dig via e-post. Faktura skickas hem till dig efter att du har fått ditt provsvar. De vanligaste analyserna som görs är kemisk inklusive uran och arsenik, mikrobiologisk och radon. Kostnaden beror på vilken/vilka analyser du väljer. Svar från prover som tas via miljöenheten är offentlig handling.

Vidta åtgärder

Om du behöver vidta åtgärder för ditt dricksvatten kontaktar du en VVS-firma.

Frågor?

Har du frågor eller vill ha råd om ditt dricksvatten kan du vända dig till oss på miljöenheten.

Mer information

Mer information om egna brunnar och hur du registrerar din brunn till SGU:s brunnsarkiv hittar du i länken nedan.

Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys

Brunnsarkivet

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!