Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Naturvård och skogsvård

Köpings kommun har en varierad natur; skogar med urskogskaraktär, Hedströmsdalen, Mälarstranden, hagmarker, sjöar och tätortsnära friluftsområden. Vi arbetar för att bevara en rik och omväxlande natur och ge möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Vi ska hushålla med kommunens naturresurser.

Så här arbetar vi med naturvård

  • Områden med höga naturvärden värnas.
  • Vi restaurerar värdefulla naturområden, till exempel Norsa hagar.
  • Naturinventeringar.
  • Dokumentation och sammanställning av de naturvärden som finns.
  • Samarbete med allmänheten, naturvårdsföreningar, jordbruket och skogsbruket för att höja kunskapen och medvetenheten om den biologiska mångfalden.
  • Naturvårdsinriktad skötsel av kommunens parker, strövområden och skogar.
  • Kalkningsverksamhet i samarbete med grannkommuner, skogsbolag och fiskeföreningar.

Så här arbetar vi med skogsvård

Våra skogar röjs och gallras när det finns behov. Syftet med skogsarbetet är att

  • Öka säkerheten i områdena och ta bort sjuka och döda träd.
  • Göra områdena mer inbjudande, ljusare och tryggare.

Vi gallrar cirka 20 meter från fastighetsgränserna och cirka 10 meter från bollplaner och gång- och cykelbanor. All privat egendom som ligger på kommunal mark ska plockas bort. Tekniska kontoret ansvarar inte för eventuella skador på privat egendom utanför tomtgränsen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 30 november 2019

Kontakt

Christina Schyberg

EKOLOG

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal