Hemsjukvård och rehabilitering

Regionen har huvudansvaret för sjukvård och rehabilitering, men i vissa fall är det istället vi i kommunen som utför insatsen. Ansvaret gäller de som bor i särskilt boende (äldreboende), korttidsboende och de som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS. Det kan även gälla dig som bor i vanligt boende men inte klarar att ta dig till vårdcentral eller sjukhus.

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Hemsjukvård och hemrehabilitering innebär att vårdpersonal från kommunen kommer hem till dig och ger dig det stöd du behöver. Det kan gälla att lägga förband på sår, prova ut en rollator eller ge dig nya metoder för att genomföra välbekanta vardagsaktiviteter.

Hos oss finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och syn- och hörselinstruktör. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med regionen, och ansvarig läkare är fortsatt din familjeläkare.

När kan jag få vård och rehabilitering hemma?

Ibland finns det omständigheter som gör att det inte går att ta sig själv till vårdcentral eller sjukhus, ens med stöd av någon annan. Det är då du kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering. Det kallas för tröskelprincipen – alltså klarar du inte att ta dig över tröskeln så kommer vi hem till dig istället. Ansvaret gäller alla invånare över 18 år som uppfyller kriterierna.

Kontakta i första hand din vårdcentral

Det är din vårdcentral som avgör om du är aktuell för hemsjukvård eller hemrehabilitering. De kontaktar i så fall oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: