Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Skolkurator

Vår kurator Madelen finns på skolan på torsdagar och fredagar. Övriga dagar nås han på telefon eller mail.

Skolkuratorn arbetar med det psykosociala måendet och miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • skolsocial kartläggning
  • att arbeta i grupper med grupprocesser, konflikthantering
  • gemensamma samtal med elev och förälder, eller elev och lärare
  • att ge råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP, eller andra organisationer/myndigheter
  • deltar i elevhälsoteamet och i skolans krisgrupp
  • deltar på elevhälsomöten och andra möten/konferenser som sakkunnig i sociala frågor.
  • värdegrundsarbete, trygghetsarbete, främja närvaro och arbete mot kränkande behandling

Skolkuratorn har tystnadsplikt samt anmälningsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen respektive Socialtjänstlagen.

 

Madelen Hesselback

SKOLKURATOR

Skolpsykolog

Kontakt med skolpsykolog sker genom elevhälsan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: