Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Skolkurator

Vår kurator Markus finns på skolan på tisdagar och torsdagar. Övriga dagar nås han på telefon eller mail.

Skolkuratorn arbetar med det psykosociala måendet och miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • skolsocial kartläggning
  • att arbeta i grupper med grupprocesser, konflikthantering
  • gemensamma samtal med elev och förälder, eller elev och lärare
  • att ge råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP, eller andra organisationer/myndigheter
  • deltar i elevhälsoteamet och i skolans krisgrupp
  • deltar på elevhälsomöten och andra möten/konferenser som sakkunnig i sociala frågor.
  • värdegrundsarbete, trygghetsarbete, främja närvaro och arbete mot kränkande behandling

Skolkuratorn har tystnadsplikt samt anmälningsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen respektive Socialtjänstlagen.

Markus Tielinen  

KURATOR

Skolpsykolog

Kontakt med skolpsykolog sker genom elevhälsan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 27 april 2020

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal